Sökvillkor:
Ämnesord: Biologi
22 träffar

2012 nr 25 sid 1238 Schatz Gottfried "Jeff". A matter of wonder. What biology reveals about us, our world and our dreams

2007 nr 46 sid 3481-2 Evolutionen efter Erasmus och Charles Darwin inte bara framsteg

2005 nr 9 sid 629 Farlig biologi

2004 nr 25 sid 2190-3 Den nya biologin. Sanning, social konstruktion eller något däremellan?

2004 nr 25 sid 2184-9 Den nya biologin. Lysande, baktalad drottning

2001 nr 18 sid 2241 Malt Ulrik Fredrik, Årsland Dag, Lund Anders. Biologisk psykiatri

2000 nr 30 sid 3400-3 »Mozarteffekten» väckte allmänhetens intresse. Biomusikvetenskap - länken mellan musik och biologi

1999 nr 50 sid 5630-2 Evolutionsbiologiska rön kan öka förståelsen av hjärt-kärlsjukdom. Kan bidra till mer realistiska preventiva strategier [summary]

1998 nr 44 sid 4874-5 Biogeograferna modifierar Montesquieus klimatlära. Geografi och biologi gav de största kulturella skillnaderna

1998 nr 32 sid 3395 Se upp med -ismerna!

1997 nr 44 sid 3986-8 Fujimura Joan H. Crafting science. A sociohistory of the quest for the genetics of cancer

1997 nr 4 sid 257-8 Ulfstrand Staffan. Fågel, fisk & folk - från beteendeekologins forskningsfält

1996 nr 10 sid 940 Bellamy Denis. Ageing. A biomedical perspective (rec)

1995 nr 13 sid 1396 Jeffner Anders, Uddenberg Nils, red. Biologi och livsåskådning (rec)

1995 nr 11 sid 1129-31 Onyanserat om könsskillnader och biologi (Robert Rigmor, Uvnäs Moberg Kerstin. Hon & han. Födda olika) (rec)

1995 nr 11 sid 1127-8 Tankeväckande bok med syfte som stärker (Robert Rigmor, Uvnäs Moberg Kerstin. Hon & han. Födda olika) (rec)

1995 nr 6 sid 563 Janeway Charles A, Travers Paul. Immunobiology. The immune system in health and disease (rec)

1995 nr 4 sid 299-302 Uppsalaprofilen i läkarutbildningen. Människokunskap och biologi förenas (tema: Utbildning)

1995 nr 3 sid 161-3 Aggression - ett biologiskt perspektiv

1994 nr 19 sid 1970 Uddenberg Nils. Ett djur bland alla andra? Biologin och människans uppfattning av sin plats i naturen (rec)

1993 sid 2396-7 Djur med nya gener; Vem i hela världen är Hugo (båda i Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin); Gonick Larry, Wheelis Mark. Genetiken i bild & bubblor (2:a uppl) (rec)

1992 sid 2025 Mayr Ernst: One long argument. Charles Darwin and the genesis of modern evolutionary thought (rec)