Sökvillkor:
Ämnesord: Självmordsförsök
49 träffar

2012 nr 26 sid 1284 Risken för suicidförsök påverkas av både biologiska arvet och uppväxtmiljön

2011 nr 24 sid 1302-7 ABC om intoxikation på akuten

2011 nr 22 sid 1257-8 Psykiatrisk tvångsvård kontra nollvision om suicid

2011 nr 10 sid 531 Ökad självmordsrisk av akne i sig snarare än av behandlingen

2010 nr 40 sid 2412 Vård efter självmordsförsök. Riskbedömning fordras av såväl somatik som psykiatri

2010 nr 38 sid 2230 Metod vid tidigare suicidförsök riskfaktor för fullbordat suicid

2010 nr 19 sid 1323-4 Skattningsskalor mindre del i helhetsbedömning

2009 nr 26 sid 1745 Patienten begick självmord - läkaren varnas (HSAN 3227/08)

2008 nr 26 sid 1919 Astma kopplat till suicidtankar med suicidförsök

2008 nr 20 sid 1499-500 Kvinna bälteslagd flera timmar för länge. Internmedicinare och psykiater fälls (HSAN 1809/06)

2007 nr 13 sid 1005-6 Varför ska Sarah men inte Maria bemötas värdigt?

2007 nr 10 sid 768 Fortsatt observans på självmordsrisk hos ungdomar behövs vid SSRI-behandling

2006 nr 23 sid 1849-50 Självmordsförsök - eller avsiktlig självförgiftning. Ordvalet kan göra stor skillnad [summary]

2006 nr 15 sid 1184 Specialutformad kognitiv psykoterapi minskar risken för självmordsförsök

2006 nr 19 sid e43-4 Psykoterapi har visat god effekt vid självförgiftning, självskadande beteende och självmordsförsök (jämte) Replik: Diagnos och behandling av grundsjukdomen en förutsättning av Göran Isacsson

2005 nr 43 sid 3130-2 Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonårsflickor. Giftinformationscentralens rapport om analgetikaförgiftningar

2005 nr 43 sid 3125-9 Akuta förgiftningar bland vuxna och ungdomar år 2000. Gynnsam utveckling - men oroande vad gäller narkotika och analgetika

2005 nr 6 sid 369 Psykiatrin måste förändras för att kunna möta människor som gjort självmordsförsök

2005 nr 4 sid 204 Förhållanden under graviditeten påverkar barnets benägenhet för suicidala handlingar

2003 nr 37 sid 2855-6 Brister inom svensk psykiatri vad gäller själmordsnära patienter. Genomgång av Lex Maria-fall ger varningssignal

2003 nr 9 sid 707-9 Psykiska och sociala problem hos internationellt adopterade. Ökad risk för självmord, missbruk och allvarlig kriminalitet

2003 nr 9 sid 683 Nationella riktlinjer för behandling av självmordsnära ungdomar

2003 nr 8 sid 622-3 Koma och blågrön urin bör leda tanken till överdosering av zaleplon. Första fallbeskrivningarna

2001 nr 51 sid 5931 Jarrick Arne. Hamlets fråga. En svensk självmordshistoria

2001 nr 43 sid 4727 Oregonläkares attityder till självmordsmedverkan - få svar och svåra att tolka

2001 nr 13 sid 1543 Omhändertagande av patienter som försökt begå självmord

2000 nr 11 sid 1241 Stationernas utformning påverkar dödstalet vid självmordsförsök i tunnelbanan

2000 nr 7 sid 734 Patienten var inte vid sina sinnens fulla bruk (HSAN 1836/98)

1999 nr 23 sid 2869-72 Ideella nätverk utvecklar självmordspreventionen [summary]

1998 nr 49 sid 5656-9 Ökar självmorden bland ungdomar? Statistiken bör tolkas med försiktighet

1998 nr 6 sid 592 Oroande data om suicid bland invandrarbarn

1997 nr 46 sid 4254-7 Trend att unga överdoserar paracetamol

1997 nr 22 sid 2144 Möte på mottagningen

1997 nr 11 sid 973-80 Olycka, självmord eller rop på hjälp? 173 dödsfall i järnvägstrafiken under 1990-95

1996 nr 43 sid 3829-30 Zimmerman James K, Asnis Gregory M, eds. Treatment approaches with suicidal adolescents (rec)

1996 nr 3 sid 144-7 Undersökning av barn och ungdomar som försökt ta sitt liv. Ingen överdödlighet kunde påvisas

1995 nr 37 sid 3363 Vråle Gry Bruland. Möte med den självmordsnära människan (rec)

1995 nr 28 sid 2726 Låg serumkolesterolnivå vid självmordsförsök

1995 nr 5 sid 421-4 Självmordsförsök vid separation. Risk för aggressivitet mot kvinna/rival! (serie: Våld)

1995 nr 4 sid 283-6 Förgiftningsfall i Sverige 1990. Avsiktliga läkemedelsöverdoseringar dominerar

1993 sid 4518-25 Kvalitetssäkring inom psykiatrin: Hur klarar vi nyinsjuknade, tvångsvården och suicidförsök?; Marie Åsberg: Kvalitetssäkring som försvar för vården (rep)

1993 sid 3677-81 Fallbeskrivning. »Torsade de pointes» av överdos tioridazin

1993 sid 2157-8 Accidentell hypotermi. Två fallbeskrivningar

1993 sid 709 Humanistisk syn på suicidproblem. Ökad självinsikt ger ökad förståelse

1992 sid 3669-73 Kvinnor med tidiga alkoholproblem: Mindre behov av psykisk försvarsaktivitet och färre psykiska problem efter 2 års behandling

1992 sid 1198-201 Serie: Medicinsk etik: Svensk förening för medicinsk etik: Självmordsprevention och hjälp till självmord skapar svåra etiska konflikter för läkare

1992 sid 667-73 Klart samband vapeninnehav och självmord. 92 procent avlider av skottskadan

1992 sid 661-2 Överdosering med tricykliska antidepressiva läkemedel gav akut lungsvikt

1992 sid 574-7 Intoxikation med flupentixol: Patient drack depåberedning avsedd för intramuskulär injektion