Sökvillkor:
Ämnesord: Vätskeutgjutning i lungsäcken
5 träffar

2009 nr 18 sid 1262-7 Infiltrat som tecken på lungembolism - den gäckande skuggan

2009 nr 18 sid 1237 Omslag

2004 nr 23 sid 2016-22 ABC om pleuradrän vid trauma

1999 nr 47 sid 5227-30 Använd pleuradränagen optimalt! Nutida system tysta och lättskötta [summary]

1990 sid 1771-2 Dislokation av central venkateter orsak till lungembolisymtom