Sökvillkor:
Ämnesord: Patientövervakning
16 träffar

2013 nr 7 sid 333 Nytt om övervakning av patienter med traumatisk hjärnskada

2011 nr 24 sid 1302-7 ABC om intoxikation på akuten

2011 nr 4 sid 138-9 Övervakning ger bäst livskvalitet vid prostatacancer

2008 nr 14 sid 991 Modell för att undvika hjärtstopp på sjukhus

2005 nr 14 sid 1053 Datorstöd vid blodsockerkontroll på intensivvårdspatienter

2003 nr 46 sid 3778 »Att skriftliga rutiner saknades fråntar inte kirurgen ansvaret för övervakningen«. Borde ha insett att blödningen kunde komma från operationsområdet (HSAN 1001/02)

2002 nr 14 sid 1601 Kontraktionsfrekvens förutsäger inte för tidig förlossning

2002 nr 8 sid 806-7 Bristande övervakning av infarktpatient (HSAN 401/01)

2001 nr 46 sid 5229-30 Riskförlossning efter tidigare kejsarsnitt (HSAN 2850/00)

2001 nr 45 sid 4948-9 Nya grepp på KS akutmottagning både fysiskt och organisatoriskt. Större öppenhet ger säkrare övervakning av patienterna

2000 nr 47 sid 5493-6 Datortomografi eller övervakning på sjukhus vid hjärnskakning? Samlade slutsatser i ny SBU-rapport

2000 nr 35 sid 3778 Perforation på esofagus upptäcktes sent (HSAN 262/00)

1999 nr 38 sid 4012 Försvar för Andningsvakten

1999 nr 30 sid 3318 Varning för Andningsvakten!

1999 nr 16 sid 2008-12 Fördjupad anestesi och bristande övervakning fick dödlig utgång. Läkaren: »Övervakning av denna typ av patienter ... långtifrån självklar» (HSAN 161/98:A1)

1998 nr 45 sid 4977-80 Konsensus om användning av tunntarmsmanometri. Tarmmotoriken kan mätas med 24-timmarsregistrering