Sökvillkor:
Ämnesord: Motgifter
6 träffar

2011 nr 24 sid 1302-7 ABC om intoxikation på akuten

2001 nr 30 sid 3334-7 Förgiftning med etylenglykol och metanol. Fomepizol - en alternativ antidot

1997 nr 46 sid 4212 Förtydligande om antidotbehandling vid cyanidförgiftning

1997 nr 10 sid 877-8 Vitamin B12-variant vid cyanidförgiftning. Hydroxokobalamin nytt effektivt motgift

1992 sid 548 Nya antidoter vid förgiftningar och senapsgasexponering introduceras

1991 sid 3477-81 Kemiska stridsmedel - aktuell översikt om skydd och behandling