Fulltext: eckerman

Träffar: 51          Ny sökning

Visar: 1 - 502013 nr 3 sid 103-5 Linnés vittberesta lärjunge seglade med kapten Cook.
... . Beata Charlotta Eckerman kom till Operateatern vid Slottsbacken 1774 och gjorde en lyckad debut vid 15...

2012 nr 49 sid 2266-7 Nära 300 kemikalier funna i navelsträngen hos nyfödda.
... miljögifterna finns i vår hemmiljö. Ingrid Eckerman, allmänläkare och ordförande i Läkare för miljön, funderade...

2012 nr 17 sid 898 Influensa - önskad eller oönskad dödsorsak?
... en värdig död. 1. Eckerman I. Visst har vi rätt att tyna bort och dö! Läkartidningen 1990...

2011 nr 10 sid 550 Miljön tema för riksstämman 2012?
... . Ingrid Eckerman ordförande i Läkare för miljön Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se http...

2010 nr 42 sid 2586 Sverige världsledande inom läkemedel och miljö.
... att Läkarförbundet tar till sig detta och agerar ännu kraftfullare än hittills! Ingrid Eckerman ordförande...

2010 nr 9 sid 564-5 Medicinska skäl mot spridning av avloppsslam på åkermark.
... Hagström med dr, ­specialist i ­allmänmedicin, Göteborg Ingrid Eckerman specialist i allmänme...

2008 nr 51 sid 3712-5 Kurs i svensk kultur ska underlätta för utländska läkare; "Vårdgivare verkar inte känna till sitt ansvar"; Ambitiös ST-utbildning lockar läkare till Sverige.
... upp handen. Övriga sitter tysta och begrundar. Ingrid Eckerman, pensionerad distriktsläkare, pejlar...

2008 nr 40 sid 2761 Befolkningsökningen höjer koldioxidutsläppen globalt.
... . BMJ. 2008;337:247-8. Ingrid Eckerman allmänläkare, Läkare för Miljön Tryggve Årman...

2008 nr 19 sid 1407 Vill Läkaresällskapet ej se sambandet mellan hälsa och miljö? (jämte) Replik: Symposium om globala hälsofrågor på årets stämma av Peter Aspelin, Mats Bauer, Nils Conradi.
... stämma Ingrid Eckerman vice ordförande, Läkare för miljön ingrid@eckerman.nu 1407.pdf DE http...

2007 nr 49 sid 3753 Datoranvändning ger unga värk.
... . Ingrid Eckerman, också Läkare för miljön och symposiebesökare, tyckte det var konstigt att klimatfrågan...

2007 nr 49 sid 3752-3 Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar.
... , sa Bertil Forsberg .Ingrid Eckerman , också Läkare för miljön och symposiebesökare , tyckte...

2007 nr 12 sid 966-8 Vem kan man lita på i klimatfrågan? (jämte) Såväl klimathoten som fattigdomen måste bekämpas av den rika världen av Ingrid Eckerman, Tryggve Årman; Slutreplik: Klimatalarmism gagnar inte världen av Oskar Eriksson.
... måste bekämpas av den rika världen av Ingrid Eckerman, Tryggve Årman; Slutreplik: Klimatalarmism gagnar...

2006 nr 20 sid 1634 Det rätta namnet är eksem! (jämte) Replik: Terminologi i förändring av Carl-Fredrik Wahlgren, S G O Johansson.
... ,Ingrid Eckerman ...

2006 nr 20 sid 1633 Grönare sjukvård målet för konferens i Stockholm.
... sjukvård målet för konferens i Stockholm. Eckerman Ingrid Ingrid Eckerman , Läkare för Miljön , Skarpnäck...

2006 nr 20 sid 1632-3 Endovaskulär behandling är visst bättre än öppen kirurgi för många patienter med bukaortaaneurysm (jämte) Replik: EVAR-behandling ett stort framsteg men fakta skall inte övertolkas av Rabbe Takolander, Peter Konrad.
... inte har gett upp. Läs hela intervjun på Läkare för Miljöns webbplats ‹www.dnsy.se/lfm ›. Ingrid Eckerman...

2006 nr 20 sid e45-6 Vad kom ni fram till om kärnkraften? (jämte) Replik: Kärnkraften som ensamt alternativ kan inte ersätta oljan av Tryggve Årman, Gösta Alfvén, Ingrid Eckerman.
... Årman, Gösta Alfvén, Ingrid Eckerman. Fischer Johan Årman Tryggve Alfvén Gösta Eckerman Ingrid ra...

2005 nr 24 sid 1951 Bertil Hood: "Trombocyten är som en granat i artärväggen".
... Wennmalm :Sjukvårdens hantering av läkemedels miljöeffekter Ingrid Eckerman :Alternativ...

2004 nr 50 sid 4087 20 år sedan olyckan. Svensk läkare har skrivit en bok om giftkatastrofen i Bhopal.
... har ytterligare 8 000 avlidit i följdsjukdomar , konstaterar den svenska läkaren Ingrid Eckerman i sin bok...

2004 nr 5 sid 402-4 Bilismens avigsidor är minskad fysisk aktivitet och negativ påverkan på hälsan.
... Tryggve Eckerman Ingrid När får den kliniskt verksamme läkaren sin väg korsad av trafikens negativa...

2002 nr 45 sid 4510 Riksstämman i Göteborg. Årets tema: Akut omhändertagande.


2002 nr 21 sid 2433-5 20 motioner till årets fullmäktigemöte.
... .MiljöfrågorJohan Hallberg , Åke Thörner och Ingrid Eckerman i Svenska läkare för miljön...

2002 nr 19 sid 2132 Granska Ronden krav i motioner; Vad har du för nytta av Ronden?
... inne på Ronden två gånger senaste året. Ingrid Eckerman, styrelseledamot i Stockholms läns...

2000 nr 51 sid 6099-103 Läkare - framtidens ledare?
... ? Eckerman Ingrid mer som inte fått samma uppmärksamhet som traditionellt riktats mot den slutna...

2000 nr 51 sid 6095-9 Den psykiatriska slutenvården - nedlagd eller förflyttad? Idag har en betydande del av heldygnsomhändertagandet gjorts osynligt.
... föreståndare eller Författare INGRID ECKERMAN distriktsläkare, Stockholm; ordförande i Saco-rådet Sydöstra...

2000 nr 45 sid 5153 Privat kontra offentligt - Slutreplik 1: Innehållet viktigare än formen! (jämte) Slutreplik 2: Avknoppade enheter slipper inte undan upphandlingsförfarande av Ingrid Eckerman.
... ! (jämte) Slutreplik 2: Avknoppade enheter slipper inte undan upphandlingsförfarande av Ingrid Eckerman...

2000 nr 45 sid 5150-3 Mammografiscreening vid vägskälet - ett förslag till information till kvinnorna; Förslag till information till svenska kvinnor:.
... ! Med anledning av Ingrid Eckermans replik i Läkartidningen 43/00 (sidan 4880): Vår bestämda uppfattning är...

2000 nr 43 sid 4879-80 Replik om offentligt eller privat driven sjukvård: Vinstintresset kommer att tvinga fram en högkvalitativ och effektiv vård (jämte) Replik: Sakliga kommentarer efterlyses av Ingrid Eckerman.
... Eckerman. Cettner Janina Nilsson Anders F Eckerman Ingrid LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 97 • NR 43 • 2000 4879...

2000 nr 39 sid 4339-43 Ett framtidsscenario från Stockholmshorisont: Mångfald i vårdens drift leder till försäkringsfinansierad vård.
... leder till försäkringsfinansierad vård. Eckerman Ingrid LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 97 • NR 39 • 2000 4339...

1999 nr 49 sid 5528-30 15 år efter gasolyckan i Bhopal. 100 000-tals med kroniska skador får fortfarande ingen behandling.
... fungerande hälsovård för att behandla alla med kroniska skador , säger Ingrid Eckerman i föreningen Svenska...

1998 nr 26 sid 3028-9 Kvarsittning i allmänläkarklassen (jämte) Replik: Konstruktiv dialog efterlyses av Ingrid Eckerman.
... Kvarsittning i allmänläkarklassen (jämte) Replik: Konstruktiv dialog efterlyses av Ingrid Eckerman. Sjönell...

1998 nr 22 sid 2558 Vem har ansvar för sjukvården i särskilt boende?
... har ansvar för sjukvården i särskilt boende? Eckerman Ingrid » Förhållandena är förskräckliga...

1998 nr 22 sid 2557-8 Bör allmänmedicinare kunna bli subspecialister?
... -01-01 199822 Bör allmänmedicinare kunna bli subspecialister? Eckerman Ingrid LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 95...

1997 nr 28 sid 2528 Listning ska ske på primärvårdsenhet, inte på läkare!
... Listning ska ske på primärvårdsenhet, inte på läkare! Eckerman Ingrid I Läkartidningen 17/97 beskriver...

1996 nr 51 sid 4710 Fräls oss från delirium och senil demens! (jämte) Replik: Termer i bruk tas med av Björn Smedby (kor)
... som det är? I sitt senaste debattinlägg i Läkartidningen 49/96 berör Ingrid Eckerman mycket flyktigt...

1996 nr 51 sid 4710 Sjukvårdssystemet - är allt som bäst som det är? (kor)
... Eckerman mycket flyktigt den intressanta fråga jag tog upp, nämligen hur det kommer sig att privata...

1996 nr 49 sid 4524 Varför dessa halvmesyrer i tobaksdebatten? (jämte) Replik: Olika frågor blandas ihop av Staffan Ohlsson (kor)
... och valfrihet har jag inte funnit något sjukvårdssystem överlägset de nordiska. Ingrid Eckerman specialist i...

1996 nr 49 sid 4523-4 Är det svenska sjukvårdssystemet verkligen dåligt? (kor)
... det svenska sjukvårdssystemet verkligen dåligt? (kor) Eckerman Ingrid I Läkartidningen 46/96 diskuterar...

1996 nr 46 sid 4140 Varför är landstingsanställda husläkare mera missnöjda? (kor)
... I ett inlägg i Läkartidningen 42/96 ifrågasätter Ingrid Eckerman , distriktsläkare i Nacka , om...

1996 nr 46 sid 4139-40 Föredragande läkares personliga uppfattning avgörande i HSAN-dom? (jämte) Replik: Allt måste tolereras som inte är fel av Pelle Netz (kor)
... /96 ifrågasätter Ingrid Eckerman, distriktsläkare i Nacka, om privat bedriven primärvård verkligen är effektivare...

1996 nr 42 sid 3662-5 Økt cancer-risiko med kalsiumantagonister ikke påvist (jämte) Replik: Belägg för effektivitet och säkerhet saknas av Gunnar Lindberg, Jonas Ranstam, Arne Melander (kor)
... .» Det känns helt annorlunda att delta i den studien! Ingrid Eckerman distriktsläkare, Ektorps vårdcentral...

1996 nr 42 sid 3661-2 Läkares arbetssätt undersökta i hemlighet (jämte) Kommentar 1: Medvetna och välmotiverade deltagare behövs av Robert Leth, Björn Olsson, Carl-Eric Thors; Kommentar 2: Vedertagna etiska regler skall iakttas av Toivo Heinsoo (kor)
... regler skall iakttas av Toivo Heinsoo (kor) Eckerman Ingrid Leth Robert Olsson Björn Thors Carl...

1996 nr 42 sid 3659-60 Effektivitetsskillnad mellan offentlig och privat drift? Belägg saknas! (deb)
... -01-01 199642 Effektivitetsskillnad mellan offentlig och privat drift? Belägg saknas! (deb) Eckerman Ingrid...

1996 nr 24 sid 2318 Är det hög specificitet primärvården behöver? (jämte) Replik: Ja, även primärvården behöver hög specificitet av Mats Linderholm, Jens Boman, Per Juto, Annika Linde (kor)
... av Mats Linderholm, Jens Boman, Per Juto, Annika Linde (kor) Eckerman Ingrid Linderholm Mats Boman...

1993 sid 4083-4 Vill medlemmarna ha fri etablering? (jämte) Replik: Konkurrens gynnar både patienter och läkare av Anders Milton (kor)
... etablering? (jämte) Replik: Konkurrens gynnar både patienter och läkare av Anders Milton (kor) Eckerman...

1992 sid 4341-2 Husläkarsystemet - primärvårdens räddning! (jämte) Replik: Kvaliteten hotas av låg kapitation av Ingrid Eckerman (dk)
... räddning! (jämte) Replik: Kvaliteten hotas av låg kapitation av Ingrid Eckerman (dk) Sjögreen Jonas...

1992 sid 3142 Varför slänga ut barnet med badvattnet? (dk)
... barnet med badvattnet? (dk) Eckerman Ingrid ...

1992 sid 2569-70 Behåll husläkarnas områdesansvar! (jämte) Kommentar: Enighet om barn och badvatten ... av Anders Milton (dk)
... (dk) Eckerman Ingrid Milton Anders ...

1992 sid 753-5 Protestera mot karensdagar! (jämte) Kommentar: Sparande får ej drabba långvarigt sjuka av Anders Milton (dk)
... mot karensdagar! (jämte) Kommentar: Sparande får ej drabba långvarigt sjuka av Anders Milton (dk) Eckerman Ingrid...

1991 sid 3441 Yngre läkare behöver bättre arbetsledning (dk)
... arbetsledning (dk) Eckerman Ingrid ...

1991 sid 1951 Kommunikationsbrister i och utanför vården (dk)
... och utanför vården (dk) Eckerman Ingrid Hedström Margareta ...Nästa 1 träffar >>