Sökt: artiklar liknande 'Sneppen Otto (red): Ortopædisk kirurgi (2 udgave) (rec)'

Sortering: mest liknande sorteras först

123 träffar

2013 nr 6 sid 284-5 Akut njursvikt efter lokal infiltrationsanestesi. Två fall i samband med ortopedisk kirurgi beskrivs [summary]

2013 nr 5 sid 195 Usel organisation - dyr läxa för sjukvården

2012 nr 46 sid 2070-5 Malmöläkare ska få mer tid för patienterna; Svårt att befria läkarna från administrationsbördan; "Växande administration tränger ut kärnverksamheten"; Läkarförbundets ordförande: "Stort och ökande problem"

2011 nr 36 sid 1670 Operation i blodtomt fält riskabelt för kärlsjuka patienter

2010 nr 42 sid 2583-4 Onödiga ortopedbesök - onödiga? (jämte) Replik: Inget avkall på kritiskt förhållningssätt av Stina Lilje, Eva Skillgate, Håkan Friberg, Anders Wykman

2010 nr 40 sid 2389 Behandling hos naprapat kan avlasta köer till ortopeder

2010 nr 17 sid 1129 Apropå! Mentorskap. Positiva förebilder bidrar till en positiv självbild

2010 nr 1 sid 20 Jävsdeklarationer är inte fullständiga

2009 nr 35 sid 2108-9 Ortopedi kontra smärtmedicin vid långvarig "idrottsskada"

2008 nr 51 sid 3748-9 Täta mätningar minskade andelen infektioner på ortopeden i Piteå

2008 nr 46 sid 3320-1 Kirurgi eller inte vid lumbal spinal stenos. SPORT tar ett steg mot ökad evidens för operation

2008 nr 45 sid 3226 Sölveborn Sven-Anders. Ortopedi på akuten

2008 nr 9 sid 642-3 Risken för operation på fel nivå eller sida inte obetydlig vid ryggkirurgi. Också ett psykiskt trauma för såväl patient som läkare

2007 nr 42 sid 3130 Hur gör vi framdeles med DRU-ledskador?

2007 nr 34 sid 2366 Lindgren Urban, Svensson Olle. Ortopedi

2007 nr 19 sid 1489 Ortopediska vården varierar över landet

2007 nr 19 sid 1490-1 Rörelseorganens sjukdomar [summary]

2006 nr 14 sid 1077 Omslag

2006 nr 14 sid 1086-8 Hon åker skidor i jobbet; Benbrott vardag för Åres läkare

2006 nr 5 sid 315 Persson Björn M, Wingstrand Hans. Ortopedisk grundbok

2005 nr 28 sid 2054 Fortsatt kritik av Sahlgrenskas ortopedi

2005 nr 12 sid 928 Gemensamma indikationer framtagna inom ortopedin

2004 nr 23 sid 1994 Gräddfiler och jäv i ortopedin i Göteborg

2004 nr 23 sid 1994 Enhetlig remisshantering ett rättvisekrav

2003 nr 47 sid 3826 Läkares bisysslor utreds. Ortopedkliniken på Sahlgrenska granskas av revisorer

2003 nr 30 sid 2474 Styf Jorma. Kompartmentsyndrom - diagnostik, behandling och komplikationer

2003 nr 20 sid 1816 Valgisering eller valgusering - valet är inte fritt

2003 nr 17 sid 1553 Dermatologiska synpunkter på ortopediska metallimplantat

2003 nr 16 sid 1428-34 Fyra år i operationskön - en dyr historia. Kostnaderna för produktionsbortfallet i väntan på ortopediskt ingrepp uppgår till mångmiljonbelopp [summary]

2003 nr 13 sid 1170 Lindén Bjarne, Hagstedt Bengt. Ortopedi i primärvård

2003 nr 6 sid 393 Patienter i grupp hos ortopeder i Skellefteå

2002 nr 41 sid 4085 Geriatrisk rehabilitering av äldre ortopediska patienter lönar sig

2002 nr 41 sid 4088 Lindgren Urban, Svensson Olle. Ortopedi

2002 nr 39 sid 3836-9 Akut geriatrisk ortopedi ställer nya krav på vårdens organisation

2002 nr 17 sid 1906-8 Ensam kvinna i en machokultur

2002 nr 17 sid 1908 »Ortopedin behöver kvinnligt synsätt«

2002 nr 17 sid 1909 »Fler kvinnor måste rekryteras till ortopedin«

2002 nr 17 sid 1931-9 Hur tolkades remissen? Enkät om prioritering av patienter remitterade till ortopedspecialist visade stora skillnader remissgranskare emellan [summary]

2002 nr 17 sid 1972 Bertil Hemborg till minne

2002 nr 17 sid 1973 Önnerfält Jenny, Önnerfält Rolf. Akut ortopedi

2002 nr 6 sid 530 HSAN-anmälningar vid ortopediska skador och operationer. Röntgen borde ha kompletterats med datortomografi (HSAN 2523/00)

2002 nr 4 sid 304 Ortopedärenden i HSAN - en översikt

2001 nr 49 sid 5614 »Avskaffa Tarzankultur viktigt om ortopedin ska locka framtidens läkare»

2001 nr 43 sid 4680 Felaktig varning ledde till nya rutiner på lasarettet i Ystad. Han blev varnad utan att ha träffat patienten

2001 nr 39 sid 4166-7 IT-baserat system från industrin, läkare som varit Viggenpilot ... »Avvikelserapportering höjer säkerheten och kvaliteten«

2001 nr 23 sid 2860 20-poängskurs i ortopedisk medicin vilar på vetenskaplig grund (jämte) Replik: Den kliniskt vetenskapliga förankringen är otillfredsställande av Bengt H Sjölund

2001 nr 7 sid 696 Misstag i samband med ortopediska operationer. Ortopedens C-båge var upptagen (HSAN 1479/00)

2001 nr 7 sid 725 Ortopedisk medicin för allmänläkare - värdefull utbildning

2001 nr 4 sid 350 Världens bästa vård?

2001 nr 3 sid 170-2 Ortopedpatienter i sluten vård - en sjuk och svår patientgrupp [summary] Rättelse 2001;98(10):1199

2000 nr 37 sid 4023-5 IT-satsning på ortopeden i Skövde. Med »personliga» brev från datorn har patientinformationen förbättrats

2000 nr 9 sid 1018 Ortopedins terminologi: »Osteochondritis dissecans» är adekvat (jämte) Kommentar: »Dissekerande osteokondrit» på svenska? av Jarl Holmén

1999 nr 48 sid 5334-5 Ortopedingenjören viktig kugge i rehabiliteringsarbetet. Läkarna mest positiva till samarbetet över yrkesgränserna

1999 nr 42 sid 4559 Ortopedins språk 2. Felaktiga benämningar leder tanken åt fel håll

1999 nr 35 sid 3704 Danielsson Lars, Willner Stig. Barnortopedi.

1999 nr 4 sid 366-8 Ortopedins språk - bruk och missbruk

1998 nr 41 sid 4488-9 Ejnar Eriksson, förste professorn i idrottsmedicin. »Idrottsmedicinen har helt klart drivit ortopedin framåt»

1998 nr 25 sid 2968-70 Trombosprofylax vid ortopedi - vad fordras för patienternas säkerhet?

1998 nr 24 sid 2795-6 Opartisk neutral hantering efterlyses vid granskning av kliniker (jämte) Replik: Avsikten att bedöma nyttan av behandlingen av Gunnar Öhlén

1998 nr 22 sid 2560-1 Inga slutsatser kan dras i mycket för litet material (jämte) Replik: Målsättningen var att utvärdera tillståndet hos drabbade patienter av Urban Lindgren

1998 nr 22 sid 2560 Att jämföra kliniker, en grannlaga hantering - en fortsättning (jämte) Replik: Målsättningen var att utvärdera tillståndet hos drabbade patienter av Urban Lindgren

1998 nr 17 sid 1939-42 Allt fler, allt sjukare patienter rehabiliteras i hemmet

1998 nr 13 sid 1435-8 Att jämföra kliniker, en grannlaga hantering (jämte) Replik: Vissa resultat kunde presenteras av Urban Lindgren, Petter Gustavsson, Einar Kristjansson, Jan Persson, Åsa Storkamp, Gunnar Öhlén

1998 nr 3 sid 210-1 Lindén Bjarne, Hagstedt Bengt. Ortopedi i primärvård

1997 nr 49 sid 4668 Christensen Ulla, Knudsen Martin Stausholm, Rudbeck Birgitta. Ventetid til operation - evaluering af forsøgsordning med ventetidsgaranti

1997 nr 47 sid 4297-9 Inger Karumo i Vasa är specialist med breda arbetsuppgifter. Finsk ortoped arbetar på två språk; Fakta om finsk sjukvård

1997 nr 46 sid 4182 Forskare fällda för fusk. Anser sig oskyldigt dömda

1997 nr 46 sid 4182 Har Läkartidningen vilselett ortopederna?

1997 nr 28 sid 2518 Ingen kritik mot ryggkirurgisk klinik

1997 nr 24 sid 2246-50 Arbeta utomlands?; Schweizisk läkarutbildning smidigaste vägen till etablering. Medborgarskap ett måste för privat praktik; Utländska meriter inte mycket värda. Sex tuffa år till specialistkompetens innefattade även ny studentexamen!; Schweiz inte stängt för utländska läkare

1997 nr 14 sid 1314 Lindgren Urban, Svensson Olle. Ortopedi

1996 nr 48 sid 4448-52 Blodåtervinning inom ortopedin i Sverige. Sårblodsåtervinning vanligaste metoden

1996 nr 45 sid 4076 Winkel Dos. Diagnosis and treatment of the spine. Nonoperative orthopaedic medicine and manual therapy

1996 nr 39 sid 3399 Sneppen Otto, Bünger Cody, Hvid Ivan, red. Ortopaedisk kirurgi (3 udgave) (rec)

1996 nr 24 sid 2370 Craig Edward V, ed. The shoulder (Master techniques in orthopaedic surgery)

1996 nr 16 sid 1512 Ortopedmedicin i primärvård (kor)

1996 nr 8 sid 668 Ortopedisk medicin, några elementa (kor)

1996 nr 7 sid 555-6 Mobilisering och töjning än en gång (jämte) Replik: Ogrundade egendomligheter av Carl-Göran Hagert (kor)

1996 nr 1 sid 15-6 Felaktig kritik mot anatomiska handdetaljer (jämte) Replik: Påtaglig risk för felslut av Carl-Göran Hagert (kor)

1995 nr 51 sid 4924 Ersson Bernt. Grundläggande ortopedisk medicin. Armbåge, underarm, hand (rec)

1995 nr 48 sid 4518 Utländska patienter opereras i Sverige

1995 nr 13 sid 1383-8 Reumatologin - föregångsspecialitet. Tidigt ute med lagarbete i rutinsjukvården

1995 nr 11 sid 1061 Ortopedprotest mot angrepp på Akututredningen (kor)

1995 nr 5 sid 448 Hoppenfelt Stanley, Zaide Mikael. Orthopaedic dictionary (rec)

1994 nr 45 sid 4105-9 Mannen bakom Bankart-skadan. Införde ny teknik vid axelledsluxation

1994 nr 43 sid 3878 Ortopedisk medicin i vidareutbildningen (kor)

1994 nr 28 sid 2670-1 Varför glöms ortopedisk medicin som behandling? (jämte) Replik: Utvärderade metoder bör utnyttjas av Ingvar Karlberg (kor)

1994 nr 25 sid 2504-8 Postoperativa sårinfektioner inom ortopedkirurgi. »Infektionsincidensen undervärderad»

1994 nr 22 sid 2211 Register över komplikationer kvalitetssäkrar ortopedisk kirurgi (kor)

1994 nr 15 sid 1486 Eftertraktad ST-kurs får inte läggas ner (kor)

1993 sid 4435-7 Tromboembolism inom ortopedin. Nödvändigt anlägga en bred profylax

1993 sid 3577-9 Hansen Sigvard T, Swiontkowski Marc F, eds. Orthopaedic trauma protocols (rec)

1993 sid 1405 Staheli Lynn T. Fundamentals of pediatric orthopedics (rec)

1993 sid 1405 Wenger Dennis R, Rang Mercer. The art and practice of children's orthopaedics (rec)

1993 sid 1196 Ersson Bernt. Grundläggande ortopedisk medicin (rec)

1993 sid 624 Zatouroff Michael, Bouffler Lillian. A colour atlas of the foot in clinical diagnosis (rec)

1993 sid 392 Drennan James C, ed. The child's foot and ankle (rec)

1992 sid 4403-4 Serie: Medicinsk revision: Attitydundersökning vid en öppenvårdsmottagning: Läkarkontinuiteten poängteras starkt av patienterna

1992 sid 2958-62 Ovanliga fall och diagnoser ej sällsynta på ortopedisk helgjour

1992 sid 2725-9 »Miraklet» i vården: Från köer till överkapacitet; DRG - kraftfullt ekonomiskt incitament för köavveckling i Stockholmskirurgin; Morot: Inkomst per prestation. Piska: Risken för nedläggning; Köerna minskar inom vårdgarantins områden; Produktionsvinster möjliga även i traditionellt system (reportage)

1992 sid 2645-7 Sjukvård per fiskebåt - unikt inslag i Blekingeläkares samverkan med Litauen

1992 sid 1232 Et minne om svensk ortopedi (PS)

1992 sid 637-44 Autolog blodtransfusion är att föredra vid ortopedisk kirurgi

1992 sid 12 Oetiskt handlande på ortopedkliniken? (jämte) Kommentar: Okritiskt läsande av Torsten Wredmark (dk)

1991 sid 4317-9 Vårdgarantins effekter för ortopedin (dk)

1991 sid 3892-4 En ortopeds synpunkter på vårdköerna: Strukturrationalisering ger effektivisering (md)

1991 sid 1699 USA: HIV-smittade ortopeder uppmanas sluta operera

1991 sid 1399-402 Lateral fotledsinstabilitet (1): Icke-operativ behandling i första hand - 20 procent kan kräva ledbandskirurgi

1991 sid 1377 Ortopedisk medicin behövs! (md)

1991 sid 1056-7 Ortopedisk medicin: Historielös disciplin fördjupar kunskapen om muskelfunktionsdiagnostik (md)

1991 sid 371 Central rättning i kö-ledet? (led)

1991 sid 281 Riksrevisionsverket: Låt socialstyrelsen fördela pengar för att kapa operationsköerna

1991 sid 234-5 Fall från fruktträd - fall för ortoped i Moçambique

1990 sid 4352-3 Medicinsk kontrovers: Behövs ortopedisk medicin? (3) - Vi har en hypotes att detta kan vi behandla ... - Ni måste pröva, utvärdera och förklara ...

1990 sid 4349-50 Medicinsk kontrovers: Behövs ortopedisk medicin? (2) Olyckligt satsa resurser på verksamhet som inte har visat resultat

1990 sid 4110 Bernau Andreas: Orthopädische Röntgendiagnostik. Einstelltechnik (2 Aufl) (rec)

1990 sid 3887-90 Medicinsk kontrovers: Behövs ortopedisk medicin? (1): Utveckling inom vetenskaplig medicin kan ge bättre hjälp vid led- och muskelsmärtor

1990 sid 3744-5 Neuroortopedisk klinik för övergripande synsätt på skador i kotpelaren (md)

1990 sid 2595 Edlund Yngve, Scherstén Tore, Goldie Ian: Kirurgi 4. Ortopedi (2:a uppl) (rec)

1990 sid 2553 »Störningar»? (dk)

1990 sid 2237-9 Arbetsbelastning på ortopedisk vårdavdelning: Antalet lyft är inte det avgörande

1990 sid 877 Gustilo Ramon B (ed): Orthopaedic infection. Diagnosis and treatment (rec)

1990 sid 271 Välkomna frågor på riksstämman? (jämte) Replik av Mats Nilsson (dk)