Sökhjälp

Här finns både fältvis sökning (författare/ämnesord/titel) och fritextsökning (i hela artikeltexterna) på samma sida. Skriv ditt sökord i något av sökfälten och tryck på Sök. Om du skriver flera ord i ett sökfält krävs att samtliga ord är med för att en träff ska visas, dvs och-villkor tillämpas. Du kan få eller-villkor i stället genom att uttryckligen skriva ord1 OR ord2. Fyller du i fler sökfält än ett kommer och-villkor att tillämpas för dem.

Författar- och ämnesordssökning fungerar även om man skriver namn respektive ämnesord utan citattecken och med ingående ord eller namn i valfri ordning, men för att få exakt träff måste man skriva som frassökning med citattecken och i rätt ordning, till exempel "Andersson Anders". Skriver du Anders Andersson utan citattecken kommer sökningen också att fungera, men du får träff även på en artikel av de två författarna Andersson Bertil och Bengtsson Anders, eftersom samtliga sökta ord hittas.

Ämnesord kan också sökas genom ämnesordlistorna i bokstavsordning. Klick på ett ämnesord ger direkt visning av alla artiklar som indexerats med ämnesordet.

Sökning i titel och fulltext har ordstamssökning påslagen. Fördel: sök på "Operera" och hitta också "Opererades" och "Opererande". Nackdel: Sök på "lever" och du hittar även "levande". Den här funktionen kan inte stängas av för en enskild sökning.

Jokertecken: Tecknet ? ersätter en enstaka bokstav i ett ord. Sökning på "anders?n" finner både Anderson och Andersen. Tecknet * ersätter på samma sätt en följd av bokstäver. Sökordet "petters*" matchar Petterson, Pettersson, Pettersen. Du får inte sätta ? eller * först i ett sökord. Vid användning av ? eller * blir inte träfford i träfflistan visade och rödmarkerade som annars. Vi hoppas kunna införa detta i en framtida version av sökmotorn.

Grov sökning: Med tecknet ~ efter ett sökord får du en sökning efter ett ord som "liknar" det skrivna. Prova att söka Kreusfäldt-Jakobs~, utan citattecken, och du får faktiskt träff.