Sökt: serie tema trauma
8 träffar

2013 nr 7 sid 363-4 Optimalt omhändertagande vid trauma [summary]

2013 nr 7 sid 358-62 ABC om civila skottskador i extremiteter och kotpelare

2013 nr 7 sid 354-7 Verktyg för kontroll av blödning vid kärltrauma

2013 nr 7 sid 350-3 Initial handläggning avgörande vid svår bäckenskada [summary]

2013 nr 7 sid 346-9 Första livräddande åtgärder vid svåra skador mot torax och buk [summary]

2013 nr 7 sid 342-4 Vad ambulanssjukvården kan lära av militära erfarenheter [summary]

2013 nr 7 sid 340-1 Prehospital vätsketerapi och stabilisering vid blödningschock [summary]

2013 nr 7 sid 339 Olycksfall vanligaste dödsorsak hos yngre