Sökt: serie Tema tobak
7 träffar

2012 nr 11 sid 564-7 Snusning en kontroversiell folkhälsofråga

2012 nr 11 sid 562-3 Hjälp till rökfrihet inför operation en självklarhet

2012 nr 11 sid 558-61 Läkare första länken i rökavvänjningskedjan

2012 nr 11 sid 554-7 Rökstopp ger snabba hälsovinster

2012 nr 11 sid 550-3 Tobaksberoende är starkt ... och svårt att bryta

2012 nr 11 sid 548-9 Läkaren har en viktig roll i kampen mot tobaksdöden

2012 nr 11 sid 547 Tobaksrökningen måste bort