Sökt: serie Tema spinalskador
9 träffar

2009 nr 11 sid 780-5 Aktuell forskning kring ryggmärgsskador [summary]

2009 nr 11 sid 779 En intakt nerv kan räcka för lyckad frenikusstimulering [summary]

2009 nr 11 sid 775-8 Rehabilitativ neurokirurgi

2009 nr 11 sid 772-4 Autonom dysfunktion ska dokumenteras enligt standard [summary]

2009 nr 11 sid 768-71 Neurologiska följdtillstånd och komplikationer

2009 nr 11 sid 763-7 Allmänna följdtillstånd och komplikationer [summary]

2009 nr 11 sid 757-62 Behandling av akut ryggmärgsskada

2009 nr 11 sid 756 Stora framsteg men ännu ingen "bot"

2009 nr 11 sid 755 Ökad kunskap om ryggmärgsskador