Sökt: serie Tema smärta och livskvalitet
7 träffar

2009 nr 4 sid 214-7 Neurostimulering har god effekt vid svår angina pectoris

2009 nr 4 sid 212-3 Neuropatisk smärta kan handläggas på 10 minuter

2009 nr 4 sid 207-11 Sexuell dysfunktion vanligt vid långvarig smärta

2009 nr 4 sid 202-6 Viktigt mäta livskvaliteten vid långvarig smärta

2009 nr 4 sid 198-200 Smärtanalys skapar förtroende patient-läkare

2009 nr 4 sid 194-6 Smärtanalys - basen för handläggning av långvarig smärta

2009 nr 4 sid 193 Multiprofessionellt förhållningssätt avgörande