Sökt: serie Tema riskbruk, missbruk, beroende
10 träffar

2011 nr 45 sid 2312-5 STRIDA i kampen mot (o)lagliga Internetdroger [summary]

2011 nr 45 sid 2309-11 Metadon och buprenorfin - attraktiva på gatan och utanför vården [summary]

2011 nr 45 sid 2304-7 Farmakologisk behandling av amfetaminberoende ännu på osäker grund [summary]

2011 nr 45 sid 2300-3 Drogtestning blir allt säkrare och mer heltäckande [summary]

2011 nr 45 sid 2296-9 Behandling av alkoholberoende: dags att icke-specialister tar över [summary]

2011 nr 45 sid 2291-5 Biomarkörer kan fånga tidigt riskbruk av alkohol [summary]

2011 nr 45 sid 2285-9 Läkemedel har bra effekt mot alkoholism

2011 nr 45 sid 2282-4 Mindre alkohol, mer narkotika är tidens trend

2011 nr 45 sid 2280 Primärvården möjlig instans för miljonen med skadligt drickande

2011 nr 45 sid 2279 Beroende: psykiatrins bäst kända tillstånd