Sökt: serie Tema prostatacancer
6 träffar

2012 nr 8 sid 416-9 Hoppfullt om avancerad cancer, flera nya läkemedel är på väg

2012 nr 8 sid 412-5 Nya utsikter för kurativ strålbehandling av lokalt avancerad cancer [summary]

2012 nr 8 sid 407-11 Radikal prostatektomi - den botande kirurgiska behandlingen [summary]

2012 nr 8 sid 403-6 Patologens roll: ställa diagnosen prostatacancer och avgöra progosen [summary]

2012 nr 8 sid 398-402 Screening - en balansgång mellan fördelar och nackdelar

2012 nr 8 sid 397 Framsteg i spåren efter PSA