Sökt: serie Tema perkutana hjärtinterventioner
6 träffar

2011 nr 20 sid 1126-30 Kateterablation av förmaksflimmer bra då läkemedel inte hjälper [summary]

2011 nr 20 sid 1123-5 Persisterande foramen ovale: ofarligt fosterminne kan bli hot i vuxna år

2011 nr 20 sid 1117-22 Mitralisklaffsjukdom: "Nu kan vi både öppna och stänga" [summary]

2011 nr 20 sid 1113-6 Kateterburen implantation av aortaklaff nytt alternativ till kirurgi [summary]

2011 nr 20 sid 1108-12 Kranskärlssjukdom utreds och behandlas med fördel via kateter. Rättelse 2011;108(21):1164

2011 nr 20 sid 1107 Moderna tekniker ger livskvalitet