Sökt: serie Tema patientsäkerhet
16 träffar

2007 nr 4 sid 247 Missade total hälseneruptur (HSAN 821/06)

2007 nr 4 sid 247 Primärvården och patientförsäkringen

2007 nr 4 sid 246 Upptäckte inte högmalign bröstcancer. Två distriktsläkare fälls - en tredje frias (HSAN 865/06)

2007 nr 4 sid 245-6 Flicka fick inte träffa läkare - hade tarmvred (HSAN 1033/06)

2007 nr 4 sid 242-4 Läkemedelsbiverkningar bland äldre kan minskas

2007 nr 4 sid 240-1 Fick ingen akuttid - drabbades av diabeteskoma. Distriktsläkare gav 10-åring besökstid om två veckor

2007 nr 4 sid 238-9 Högst angeläget fokusera på tre områden. Rådgivning, diagnostiska åtgärder och läkemedelsordination

2007 nr 4 sid 236-7 Säkerhetsstudier borde prioriteras

2007 nr 4 sid 232-4 Åtta steg identifierar brister i systemet [summary]

2007 nr 4 sid 229-30 Dåligt fungerande vårdkedja med otydligt ansvar. Händelseanalys avslöjade bristerna - ledde till åtgärdspaket

2007 nr 4 sid 224-8 Framgång kräver ledningens stöd och resurser [summary]

2007 nr 4 sid 222 Dags för konferens nr 3 om patientsäkerhet

2007 nr 4 sid 221-2 Visst kan vården bli säkrare

2007 nr 4 sid 218-9 Fråga inte vem - fråga varför. Att lära av misstag och andra - händelseanalyser av patientskador och tillbud

2007 nr 4 sid 217 Gör som flyget - dela med er

2007 nr 4 sid 215 Omslag tema