Sökt: serie Tema onkologiska läkemedel
6 träffar

2010 nr 16 sid 1081-5 Farmaka kan bära sig på sikt

2010 nr 16 sid 1075-80 Användning av cancerläkemedel i Sverige och Europa

2010 nr 16 sid 1071-4 Målsökande läkemedel ger chans till bättre bot [summary]

2010 nr 16 sid 1066-70 Intensiv jakt på medel som slår ut tumörväxt

2010 nr 16 sid 1065 Framtida cancervård utmanar sjukvården

2010 nr 16 sid 1064 Med sikte på målriktad behandling