Sökt: serie Tema neuropatisk smärta
7 träffar

2008 nr 39 sid 2700-5 Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central

2008 nr 39 sid 2694-9 Invasiv neurostimulering vid neuropatisk smärta [summary]

2008 nr 39 sid 2690-3 Antidepressiva, antiepileptika och opioider kan lindra

2008 nr 39 sid 2683-8 Smärtlindring direkt in i CNS

2008 nr 39 sid 2678-82 Neuropatismärtans genetik [summary]

2008 nr 39 sid 2676 Ett gissel som kan lindras!

2008 nr 39 sid 2675 Neuropatisk smärta på ny vetenskaplig bas