Sökt: serie Tema medicinskt lärande
10 träffar

2007 nr 38 sid 2704-5 Hur ska läkarutbildningen förbättras?

2007 nr 38 sid 2703 Livslångt lärande - ett studentperspektiv

2007 nr 38 sid 2701-2 Läkares livslånga lärande

2007 nr 38 sid 2698-700 Om den svåra konsten att skriva bra målbeskrivningar

2007 nr 38 sid 2693-7 Från ämnesbaserad linje till resultatstyrt program

2007 nr 38 sid 2689-92 Samverkan lärare-studenter nyckeln till lyckad förändring

2007 nr 38 sid 2686-8 Svensk läkarutbildning är bra - men kan bli bättre

2007 nr 38 sid 2682-5 Kvalitetsbedömningar av läkarutbildningar

2007 nr 38 sid 2678-80 Vägen till läkarkompetens kan bli bredare och rakare

2007 nr 38 sid 2677 Livslångt lärande från novis till expert