Sökt: serie Tema medicinsk etik
7 träffar

2009 nr 52 sid 3517-9 Läkaren som riskanalytiker [summary]

2009 nr 52 sid 3514-6 När etiska regler drar åt olika håll

2009 nr 52 sid 3510-2 Sjukvårdens metoder bör analyseras ur ett etiskt perspektiv [summary]

2009 nr 52 sid 3507-9 Att utveckla etisk kompetens - går det? [summary]

2009 nr 52 sid 3503-6 Studenter behöver få träna etik under klinisk praktik [summary]

2009 nr 52 sid 3500-2 Från läkarpaternalism till patientautonomi

2009 nr 52 sid 3498 Etiken är basen i varje läkares vardag