Sökt: serie Tema kronisk tarminflammation
10 träffar

2009 nr 45 sid 3014-5 Swibreg - nationellt IBD-register i ny tappning

2009 nr 45 sid 3010-3 Sänkt livskvalitet vid skov grundar för alternativ terapi

2009 nr 45 sid 3003-9 Kirurgi - omistligt komplement till medicinsk behandling

2009 nr 45 sid 3000-2 Kolitcancer - mer myt än verklighet? [summary]

2009 nr 45 sid 2994-8 Handläggning av svårt skov av ulcerös kolit [summary]

2009 nr 45 sid 2988-93 Modern läkemedelsterapi vid crohn - nationella riktlinjer

2009 nr 45 sid 2984-6 Diagnosen IBD måste grundas på bred bas

2009 nr 45 sid 2980-2 IBD ökar starkt - ännu oklart varför

2009 nr 45 sid 2974-8 Polygenetisk störning i första linjens mukosaförsvar

2009 nr 45 sid 2972 Tidigare rariteter, nu folksjukdomar