Sökt: serie Tema diabetes typ 2
7 träffar

2010 nr 45 sid 2815-9 Intensiv satsning på framtidens diabetesläkemedel [summary]

2010 nr 45 sid 2810-4 Tuff glukossänkning nödvändig vid nypåvisad diabetes

2010 nr 45 sid 2806-9 Kost vid diabetes - starka åsikter men svag kunskap [summary]

2010 nr 45 sid 2802-5 Resistens mot insulin i skelettmuskel på molekylär nivå [summary]

2010 nr 45 sid 2796-800 Comeback för beta-cellen i diabetespatogenesen

2010 nr 45 sid 2792-5 Miljö och arv i samspel bestämmer vem som får diabetes

2010 nr 45 sid 2791 Bättre prevention och terapi i sikte