Sökt: serie Tema demens
8 träffar

2009 nr 20 sid 1396-400 Sällsynta mutationer leder till framtidens behandling [summary]

2009 nr 20 sid 1390-5 Bilder av hjärnan - ett stöd i utredningen av demens

2009 nr 20 sid 1386-9 Markörer i likvor och blod vid minnessjukdomar [summary]

2009 nr 20 sid 1381-5 Frontotemporal demens heterogen sjukdomsgrupp [summary]

2009 nr 20 sid 1377-80 Vaskulär kognitiv störning ett spektrum av sjukdomar [summary]

2009 nr 20 sid 1374-6 Lewykroppsdemens - stor risk för felbehandling och död

2009 nr 20 sid 1367-8 Multidisciplinärt fokus på kognitiv svikt och demens

2009 nr 20 sid 1366 Idag känner alla till den vanligaste demenssjukdomen