Sökt: serie Tema de nya överlevarna
8 träffar

2010 nr 42 sid 2576-80 Transplantation ger svårt sjuka barn chans till liv

2010 nr 42 sid 2572-5 Hög överlevnad efter barncancer, ibland till högt pris [summary]

2010 nr 42 sid 2567-71 Livslång uppföljning krävs vid medfödd missbildning

2010 nr 42 sid 2564-6 Tvillingtransfusion: med behandling god överlevnad [summary]

2010 nr 42 sid 2560-3 Medfödda metabola sjukdomar - ovanliga, men ändå vanliga [summary]

2010 nr 42 sid 2554-9 Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertilisering

2010 nr 42 sid 2548-52 Extremt förtidigt födda kan vara ny riskgrupp i vuxenvården

2010 nr 42 sid 2547 Barnpatient i dag, vuxen i morgon