Sökt: serie Tema arteriell kärlkirurgi
8 träffar

2011 nr 8 sid 415-7 Utbildning i den nya specialiteten kärlkirurgi [summary]

2011 nr 8 sid 411-4 Kvalitetsregistret Swedvasc sporrar kärlkirurgin

2011 nr 8 sid 406-10 Hemodialysaccess - ett kärlkirurgiskt problembarn

2011 nr 8 sid 403-5 Benartärsjukdom - inget nytt sedan SBU-rapporten [summary]

2011 nr 8 sid 399-402 Invasiv karotisbehandling: ju tidigare, desto bättre

2011 nr 8 sid 395-8 Endovaskulär behandling oftast bäst vid aneurysm

2011 nr 8 sid 392-4 Screening för bukaortaaneurysm på stadig grund [summary]

2011 nr 8 sid 391 Kärlkirurgi - ny som specialitet