Sökt: serie Tema affektiva syndrom
7 träffar

2013 nr 9 sid 493-5 Depressionsbehandling - då, nu och i framtiden

2013 nr 9 sid 491-2 Specialiserad öppenvård effektivt vid affektiv sjukdom

2013 nr 9 sid 487-90 Bipolärt syndrom - en psykiatrisk kärnsjukdom

2013 nr 9 sid 484-6 Att skilja mellan depression och utmattningssyndrom

2013 nr 9 sid 480-3 Depression från vaggan till graven

2013 nr 9 sid 478-9 Affektiva syndrom är dödliga - självmordsrisken är hög [summary]

2013 nr 9 sid 477 En utmaning för vården och samhället