Sökt: serie Tema KOL
7 träffar

2007 nr 13 sid 1047-9 Rökkavvänjning viktigaste kausalbehandlingen vid KOL

2007 nr 13 sid 1043-6 Underhållsbehandling vid KOL

2007 nr 13 sid 1040-2 Morbiditet och mortalitet ökar hos kvinnor med KOL [summary]

2007 nr 13 sid 1036-9 Tidig diagnos av KOL utmaning för primärvården

2007 nr 13 sid 1032-4 Underdiagnostiserad sjukdom med hög mortalitet. Prevalensen av KOL är starkt korrelerad med rökvanor och stigande ålder

2007 nr 13 sid 1028-31 KOL - en multifaktoriell systemsjukdom [summary]

2007 nr 13 sid 1027 KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen