Sökt: nummer 201316
26 träffar

2013 nr 16 sid 801 Omslag

2013 nr 16 sid 803 New public management - igen

2013 nr 16 sid 807 Välkommet förslag för en mer lättillgänglig vård

2013 nr 16 sid 808-9 Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?

2013 nr 16 sid 809 Apropå! Framtidens sjukvård. Vi måste vara där besluten fattas

2013 nr 16 sid 810-3 Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid; Medicin en alltmer feminin disciplin

2013 nr 16 sid 814 "Det är en ergonomisk katastrof". Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem

2013 nr 16 sid 814 Framsteg för systematiskt patientsäkerhetsarbete

2013 nr 16 sid 814 Trycksår: Stora skillnader mellan sjukhusen

2013 nr 16 sid 814 Fler godkända läkarintyg till Försäkringskassan

2013 nr 16 sid 815 Svårt för kliniker att ställa kompetenskrav på hyrläkare

2013 nr 16 sid 816 Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade. Allvarliga biverkningar hotar allmänhetens tilltro

2013 nr 16 sid 818-9 Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund. Väldokumenterade fakta bör vara underlag för rådgivning

2013 nr 16 sid 820 Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society

2013 nr 16 sid 820 Ökad risk för psykiskt sjuka att dö genom mord

2013 nr 16 sid 821 Hög HIV-prevalens bland transsexuella kvinnor

2013 nr 16 sid 821 Hjärnstimulering prövad vid anorexia

2013 nr 16 sid 821 Adopterade barn med läpp-käk-gomspalt ny patientgrupp i Sverige

2013 nr 16 sid 822-4 Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt. Trots vaccinkritik är anslutningen till barnvaccinationsprogrammet unikt hög [summary]

2013 nr 16 sid 825-7 Fenibut gav abstinens och psykos. Preparat för kosmonauter - nu marknadsfört som kosttillskott på nätet [summary]

2013 nr 16 sid 828-31 Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar. Försiktigare förskrivning bör övervägas och på korrekta indikationer [summary]

2013 nr 16 sid 832-5 Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering. Kardiovaskulära risksamband prövade med metoden

2013 nr 16 sid 836-7 Preoperativ klorhexidindusch - ovetenskapliga råd från SKL (jämte) Replik: Rekommendationen rimlig - behov av nya studier av Göran Stiernstedt, Ann Tammelin, Ib Christian Rasmussen

2013 nr 16 sid 838 Arbetslivsinriktad rehabilitering - en naturlig uppgift för företagshälsovården

2013 nr 16 sid 840-1 Framtiden är redan här - hög tid att förbättra den

2013 nr 16 sid 841 Gunnarsdotter Sara. 3 ml. Om ett blodprov och ett åtal