Sökt: nummer 201315
36 träffar

2013 nr 15 sid 717 Omslag

2013 nr 15 sid 719 Uppskattad artikelserie till ända

2013 nr 15 sid 720 Registerstudie bekräftar samband mellan Pandemrix och narkolepsi

2013 nr 15 sid 723 Dålig planering orsakar läkarbrist

2013 nr 15 sid 724-5 För stor hänsyn till barnlösas önskemål

2013 nr 15 sid 725 Apropå! Narkotiska läkemedel. En varning för "patienter" som lurar läkare

2013 nr 15 sid 726-31 Patientdatalagen ger ansvariga tjänstemän huvudbry; Kommentar: Tolkningen av lagen går isär; Västra Götaland: »Det är en väldig osäkerhet bland våra medarbetare«; »Det mesta är möjligt - det handlar om hur vi gör det«; Uppsala: »Vi gör en strikt tolkning av PDL«

2013 nr 15 sid 732-3 »Välfärdssjukdomar« slår hårdast mot fattiga länder

2013 nr 15 sid 732-3 Siffror för hela landet publicerade. Alla landsting visar överbeläggningar

2013 nr 15 sid 733 3 frågor till Karin Rhenman, chefsförhandlare för Läkarförbundet

2013 nr 15 sid 733 Insatser krävs mot dålig arbetsmiljö på NÄL

2013 nr 15 sid 733 Förbjudna bröstimplantaten håller sämre

2013 nr 15 sid 734-5 Kirurgin måste vara lyhörd och drivande - och sikta på framtiden. Minimalinvasiv teknik en del av kirurgins radikala förändring

2013 nr 15 sid 736 Screening för kongenital binjurebarkshyperplasi räddar liv

2013 nr 15 sid 736 Utländska opponenter påverkar inte akademiskt samarbete

2013 nr 15 sid 737 Gastrisk bypass vida bättre än vertikal bandad gastroplastik

2013 nr 15 sid 737 Samband mellan kortison och risk för pankreatit

2013 nr 15 sid 737 Områden i arvsmassan kopplas till malignt melanom

2013 nr 15 sid 739 Fler barn kan hjälpas till bättre rörelse

2013 nr 15 sid 740-3 Medfödd instabilitet och luxation i höften - handläggning i dag

2013 nr 15 sid 744-6 Ponsetimetoden - etablerad standardbehandling av klumpfot

2013 nr 15 sid 748-50 Oliklånga eller sneda ben korrigeras bäst under tillväxten

2013 nr 15 sid 752-3 Neuromuskulära sjukdomar är många men ovanliga

2013 nr 15 sid 754-7 God hjälp av modern behandling vid juvenil idiopatisk artrit

2013 nr 15 sid 758-61 Knäskador vanliga bland idrottande barn [summary]

2013 nr 15 sid 762-4 Behandling av spasticitet kan ge bättre vardagsliv [summary]

2013 nr 15 sid 765-6 Positiv utveckling med CPUP

2013 nr 15 sid 767-9 Att skriva en vetenskaplig artikel - några steg på vägen

2013 nr 15 sid 770 Slutord. Att forska är och ska vara roligt

2013 nr 15 sid 771 Vaginalt östradiol och venös trombos. Ingen ökad risk påvisad, men i det aktuella fallet bör andra alternativ övervägas

2013 nr 15 sid 772-3 Omorganisation och subspecialisering behövs för akut- och traumakirurgin

2013 nr 15 sid 773-4 Efter turbulensen 2012: Etikprövningsnämnderna bör bli en enda myndighet

2013 nr 15 sid 774 DOME-projektets forskning är laglig och etisk

2013 nr 15 sid 775 Replik om "Min journal på nätet": Ovärdigt agerande av Läkarförbundet (jämte) Slutreplik: Gör ett totalt omtag av Anna Rask-Andersen, Torbjörn Karlsson

2013 nr 15 sid 775 AT borde införas i Europa i stället för att avskaffas hos oss

2013 nr 15 sid 776-8 Ett läkarliv i bilder