Sökt: nummer 201313
36 träffar

2013 nr 13 sid 657 Omslag

2013 nr 13 sid 659 Attraktiv undervisning

2013 nr 13 sid 663 Trög start för utökat vårdval

2013 nr 13 sid 664 Efterlyses: Politik mot hjärtinfarkt

2013 nr 13 sid 665 Apropå! Den nya läkarutbildningen. Sverige bör begära dispens för att få behålla AT

2013 nr 13 sid 666-8 "Vi måste sluta låtsas att vården är enklare än vad den är"

2013 nr 13 sid 669 Kvinnor och äldre mest positiva till Läkarförbundet

2013 nr 13 sid 669 Avlövad proposition om missbruksvården

2013 nr 13 sid 669 SFAM ställer sig bakom förslag om totalförbud mot rökning

2013 nr 13 sid 670 Patientsäkerhetsprofessor provocerar: "Sluta rapportera avvikelser"

2013 nr 13 sid 670 Läkare ska bli bättre på att följa vapenlagen

2013 nr 13 sid 671 Tarmvred syns inte alltid på skiktröntgen

2013 nr 13 sid 671 Fingret fick amputeras efter kortisoninjektion

2013 nr 13 sid 672-3 Nya europeiska riktlinjer vid akut och kronisk hjärtsvikt

2013 nr 13 sid 674 Parasit utnyttjar neurotransmittor för spridning i kroppen

2013 nr 13 sid 674 Dyr robotkirurgi gav små fördelar

2013 nr 13 sid 675 Vaccination mot pandemi ökade inte risken för fosterdöd

2013 nr 13 sid 675 C-vitamin som kosttillskott ökar risken för njursten

2013 nr 13 sid 675 Insulinbindning kartlagd i detalj

2013 nr 13 sid 676 Antibiotikatillägg förbättrar överlevnaden vid svår undernäring

2013 nr 13 sid 676 Ungas attityder till HPV-vaccination undersökta

2013 nr 13 sid 678-81 Navigerad transkraniell magnetstimulering. Teknik för mer precis diagnostik och terapi av centralnervösa avvikelser [summary]

2013 nr 13 sid 682-5 Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. En systematisk litteraturöversikt [summary]

2013 nr 13 sid 686-8 Prioritering av ALF-medel gynnsamt för kliniska forskare [summary]

2013 nr 13 sid 690 Näsvidgare på villovägar gav svår smärta [summary]

2013 nr 13 sid 692-4 Att söka anslag - tips för en lyckad ansökan

2013 nr 13 sid 695-6 HPV-test ersätter Pap-test i Uppsala

2013 nr 13 sid 696 Kartläggning av svåra skador i Sverige

2013 nr 13 sid 696 Hur meddela svåra besked? Låt patienten själv bestämma

2013 nr 13 sid 697 Kan palliativ sedering vara ett alternativ till aktiv dödshjälp?

2013 nr 13 sid 698 Sjukhusbiblioteket kan spara tid åt den forskande läkaren

2013 nr 13 sid 698 Sorgligt angrepp på "Min journal på nätet" (jämte) Replik: Sveriges lagar gäller även här av Anna Rask-Andersen, Torbjörn Karlsson

2013 nr 13 sid 699-700 Johansson Henry, Westman Mats. Karl Gustaf Lennander och Uppsalakirurgin vid sekelskiftet 1900

2013 nr 13 sid 700-1 Andersson Gerhard. Psykologisk behandling vid depression. Teorier, terapimetoder och forskning

2013 nr 13 sid 700-1 Wåhlin Sven. Alkohol - en fråga för oss i vården

2013 nr 13 sid 701 Berner Boel. Blodflöden. Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället