Sökt: nummer 201312
28 träffar

2013 nr 12 sid 597 Omslag

2013 nr 12 sid 599 Om vårfloden av flöden

2013 nr 12 sid 603 Flera bra förslag med ny läkarutbildning

2013 nr 12 sid 604-5 Kontroll är frihet - en dystopi i regeringens regi

2013 nr 12 sid 605 Apropå! Tre studier om trombektomi vid akut stroke. Mycket begränsad relevans för dagens verksamhet

2013 nr 12 sid 606-10 Medicinskt stöd till ambulansen. Morten Ljungdahl övergav blåljus och adrenalinkickar för telefonrådgivning från hemmet; Säkert med läkarstöd till ambulansen; Ambulanspersonal kluvna till RLS; Lång skånsk tradition med läkare i den prehospitala vården

2013 nr 12 sid 611 Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte: "Universitetssjukhusen får inte tömmas på bassjukvård"

2013 nr 12 sid 612 Utredningsförslag: Sex år till legitimation och slopad AT

2013 nr 12 sid 612 Lundastudenterna kräver åtgärder för bättre klinisk utbildning

2013 nr 12 sid 612 Läkarbristen i primärvården: "En läkare per 1 500 patienter är omodernt"

2013 nr 12 sid 612 Läkarbristen i primärvården: Göran Hägglund vill att fler väljer att bli allmänläkare

2013 nr 12 sid 612 Läkarbristen i primärvården: SKL: "Landstingen måste styra ST mer"

2013 nr 12 sid 614 Torterade flyktingar behöver specialiserad smärtbehandling

2013 nr 12 sid 616 Ondansetron ökade inte risken för graviditetskomplikationer

2013 nr 12 sid 616 Tidig djup hjärnstimulering gav effekt vid parkinson

2013 nr 12 sid 617 Sju frågor ger bra bild av livsstil och framtida hjärt-kärlrisk

2013 nr 12 sid 617 Folat påverkade inte cancerrisken

2013 nr 12 sid 617 Telomerlängd kopplad till förkylningsrisk

2013 nr 12 sid 618-20 Samtal kan hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla. Besök på Auroramottagning i Stockholm värderade genom enkätstudie [summary]

2013 nr 12 sid 622-3 Hälsoval Skåne: fler besöker allmänläkare, färre går till specialist

2013 nr 12 sid 624-6 Ablation av Barretts esofagus. Behandlingsmodaliteter under utveckling

2013 nr 12 sid 628-30 Screening: ett tilltalande men problematiskt koncept

2013 nr 12 sid 631-5 ABC om beslutsfattande på akuten

2013 nr 12 sid 636-7 Efter Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter: Tillsätt en vårdens framtidskommission

2013 nr 12 sid 637-8 Psykos eller konfusion? En vital differentialdiagnos i sjukvården

2013 nr 12 sid 638 Arbetsro - ett bortglömt begrepp

2013 nr 12 sid 638 Slutreplik om farlighetsbedömning

2013 nr 12 sid 639-40 Forskare - bjud på dina rön!