Sökt: nummer 201311
31 träffar

2013 nr 11 sid 529 Omslag

2013 nr 11 sid 531 Piller på gott och ont

2013 nr 11 sid 535 Kartläggning visar primärvårdens brist på specialister

2013 nr 11 sid 536-7 Ny grund behövs för tvångsvård

2013 nr 11 sid 537 Snabbtest för grupp A-streptokocker är inte ensamt tillräckligt för att skilja mellan tonsillit och asymtomatiska bärarskap

2013 nr 11 sid 537 Replik: Det som bör diskuteras är hur snabbtestet ska användas och tolkas

2013 nr 11 sid 537 Farlighetsbedömningar är möjliga men kräver intresse och kunskap

2013 nr 11 sid 537 Replik: Var finns studierna?

2013 nr 11 sid 538-42 Saknas: 1 400 läkare; Färre ST-läkare vid privata vårdcentraler; Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen: »Pensionsavgångar gör läkarbehovet större«; Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet: »Det behövs en nationell handlingsplan för primärvården«

2013 nr 11 sid 543 Projekt på SUS gav kortare vårdtider

2013 nr 11 sid 544 »Låt apotek som inte klarar 24-timmarsregeln stå för hemleverans«

2013 nr 11 sid 544 SMER säger ja till surrogatmoderskap

2013 nr 11 sid 544 Alla ska kunna läsa sin journal på nätet

2013 nr 11 sid 544 Lågutbildade får sämre cancervård

2013 nr 11 sid 544 Frågan för folkomröstningen formulerad

2013 nr 11 sid 546-7 Patientsäkerhet är sjukvårdens viktigaste strategiska fråga

2013 nr 11 sid 548 Handröntgen förutsåg höftfrakturrisk

2013 nr 11 sid 548 Inget skäl att screena kvinnor för bukaortaaneurysm

2013 nr 11 sid 549 Långtidsbiverkningar av prostatacancerterapi synade

2013 nr 11 sid 549 Sockers påverkan på kroppsvikten

2013 nr 11 sid 549 SSRI-preparat under graviditet ökar inte risken för foster- eller spädbarnsdöd

2013 nr 11 sid 550-2 Personal som varit Inblandad i vårdskador lämnas utan hjälp. Önskvärt med systematiskt stöd från kolleger och chefer, visar intervjustudie [summary]

2013 nr 11 sid 555-7 Överaktiva smärtpatienter i riskzonen för långvarig smärta. Rehabilitering behövs trots till synes god funktion [summary]

2013 nr 11 sid 558-9 Trång förhud ör oftast en benign åkomma

2013 nr 11 sid 560-1 Folkhälsa i en åldrande befolkning - ett systemperspektiv [summary]

2013 nr 11 sid 562-5 Diagnostikstudier bör följa internationella riktlinjer. Planering och utvärdering kräver teoretiska och praktiska överväganden

2013 nr 11 sid 566-7 Nonchalans när universitet och landsting behandlar känsliga personuppgifter

2013 nr 11 sid 567-8 Om nya tvångsvårdslagen - innan den oåterkalleligen träder i kraft

2013 nr 11 sid 568 Tvångsvård på gott och ont

2013 nr 11 sid 568 Slutreplik om underhållsbehandling vid opiatberoende: Socialstyrelsen måste agera

2013 nr 11 sid 570-1 Doktor Dygdig. Dygdetiken bör komplettera principbaserad etik i sjukvården