Sökt: nummer 201309
32 träffar

2013 nr 9 sid 445 Omslag

2013 nr 9 sid 447 Låt tankar ta tid!

2013 nr 9 sid 448 Rättelse

2013 nr 9 sid 451 Sverige kasserar läkemedel för miljardbelopp

2013 nr 9 sid 451 Viktiga reportage om sjukvården i DN

2013 nr 9 sid 452-3 TBE (fästingburen encefalit) i barnaåren - är det farligt?

2013 nr 9 sid 453 Apropå! Vår köttkonsumtion - en "helig ko"

2013 nr 9 sid 454-8 Sollefteå. "Jag vet inte hur länge vi orkar"; Burträsk. "Här stannar läkarna till pensionen"; Kåge-Moröbacke. "Uppropet fick stort gensvar"

2013 nr 9 sid 459 "NKS dyrare än vad det hade behövt vara"

2013 nr 9 sid 459 Tredjelandsläkare. Ännu längre väg till svensk legitimation befaras

2013 nr 9 sid 459 Datainspektionen starkt kritisk till ny registerlag

2013 nr 9 sid 460 Strid om folkomröstningsfrågan i Västerbotten

2013 nr 9 sid 460 Lundastudenternas strejkhot avblåst - för tillfället

2013 nr 9 sid 461 LIPUS tar över efter IPULS

2013 nr 9 sid 462-3 Modern bildåtergivning ger problematiska bifynd. Premaligna förändringar ställer patientens intresse mot samhällsekonomin

2013 nr 9 sid 464 Möjlig koppling mellan D-vitamin och MS

2013 nr 9 sid 464 Mindre reklam under studenttiden ger mer restriktiv förskrivning som läkare

2013 nr 9 sid 465 Memantin gav inget skydd mot frontallobsdemens

2013 nr 9 sid 465 Hypertoni orsakar störst sjukdomsbörda

2013 nr 9 sid 466-8 Loperamid ordineras alltför sällan vid turistdiarré. Resultat av enkät till infektionsläkare [summary]

2013 nr 9 sid 470-4 Biostatistik har en central roll i epidemiologi. Introduktion till begrepp och metoder utifrån kliniska observationella studier

2013 nr 9 sid 477 En utmaning för vården och samhället

2013 nr 9 sid 478-9 Affektiva syndrom är dödliga - självmordsrisken är hög [summary]

2013 nr 9 sid 480-3 Depression från vaggan till graven

2013 nr 9 sid 484-6 Att skilja mellan depression och utmattningssyndrom

2013 nr 9 sid 487-90 Bipolärt syndrom - en psykiatrisk kärnsjukdom

2013 nr 9 sid 491-2 Specialiserad öppenvård effektivt vid affektiv sjukdom

2013 nr 9 sid 493-5 Depressionsbehandling - då, nu och i framtiden

2013 nr 9 sid 496-7 Behovet av övningar i katastrofscenarier vid svenska sjukhus får inte underskattas

2013 nr 9 sid 497-8 Kvalitetsregister - en välklädd folkrörelse (jämte) Replik: Kvalitetsregister - ett av många verktyg av Johan Ejerhed

2013 nr 9 sid 499 Utvärdering av rehabiliteringsgarantin kräver bättre vetenskapligt underlag

2013 nr 9 sid 500-1 Botanikens fader om floran av mentala störningar