Sökt: nummer 201308
28 träffar

2013 nr 8 sid 385 Omslag

2013 nr 8 sid 387 Thinking outside of the box

2013 nr 8 sid 388 Rättelse

2013 nr 8 sid 391 Patienter och personal behöver fler vårdplatser

2013 nr 8 sid 392-3 Starkt stöd bland läkare för att arbeta sjukdomsförebyggande

2013 nr 8 sid 393 Apropå! Ett globalt medicinskt framsteg. Sista året med polio?

2013 nr 8 sid 394-6 Jaktsäsongen kan börja. Apoteken snart till salu

2013 nr 8 sid 397 Nytt hopp för utlandsstudenter att få vikariat

2013 nr 8 sid 398 Umeå universitet vill ge den kliniska forskningen bättre förutsättningar

2013 nr 8 sid 398 Vårdval gav fler läkarbesök - flest för de minst behövande

2013 nr 8 sid 399 Läkarförbundet: Råd när patienten vill filma besöket

2013 nr 8 sid 399 Platsbrist kan ha bidragit till missad hjärtinfarkt

2013 nr 8 sid 400-1 Nytt hopp för patienter med idiopatisk lungfibros. Enklare diagnostik och kliniska prövningar kan ge möjligheter till behandling

2013 nr 8 sid 402 Bukfetma ökar risken för bukaortaaneurysm

2013 nr 8 sid 402 Ingen effekt av D-vitamin mot knäartros

2013 nr 8 sid 403 Intensiv behandling av patienter med pisksnärtsskada gav ingen ytterligare effekt

2013 nr 8 sid 403 Död i unga år vanligare bland soloartister än bland rockgrupper

2013 nr 8 sid 405-9 Amning och tillvänjning till fast föda för friska fullgångna barn. En kunskapsöversikt från Barnläkarföreningen och Livsmedelsverket. Rättelse 2013;100(9-10):448

2013 nr 8 sid 410-2 Samtidiga primära maligna melanom missas ofta. Skärpt uppmärksamhet på patientens hela hud krävs för tidig diagnostik [summary]

2013 nr 8 sid 413-5 Lemierres syndrom är en glömd sjukdom - främst yngre drabbas. Tidig antibiotikabehandling kan förhindra dödlig utgång [summary]

2013 nr 8 sid 416-9 Att strukturera och dokumentera forskningsprojekt [summary]

2013 nr 8 sid 420-1 Reglerna för underhållsbehandling av opiatberoende är godtyckliga och saknar stöd i forskningen (jämte) Replik: Föreskrifterna kommer att ses över av Ulf Malmström, Linda Almqvist

2013 nr 8 sid 421 Obligatoriska sidoprov slopas vid nykterhetskontroller efter rattfylleri

2013 nr 8 sid 422 Replik om förslaget till ny psykiatrisk tvångslag: Paternalistisk - ja; auktoritär - nej!

2013 nr 8 sid 422-3 "Telefonfällan" orsak till många cancerbesked per telefon

2013 nr 8 sid 423 Trombolys vid stroke - bråttom är bra men glöm inte farmakologin!

2013 nr 8 sid 424-6 Neuroplasticitet, epigenetik - och nya perspektiv för genusvetenskapen

2013 nr 8 sid 426 Troein Töllborn Margareta, Wahlqvist Mats, Seeberger Astrid. Professionell utveckling inom läkaryrket