Sökt: nummer 201307
28 träffar

2013 nr 7 sid 317 Omslag

2013 nr 7 sid 319 330 poäng lagt till handlingarna

2013 nr 7 sid 323 Stort medialt genomslag för Läkarförbundet

2013 nr 7 sid 324-5 Sjukvården måste bygga egen evidens med tidig teamträning

2013 nr 7 sid 325 Apropå! Barn som förlorar en förälder. Låt barnen vara delaktiga i sorgen

2013 nr 7 sid 326-8 Här skapar Gunilla Hult-Backlund en ny myndighet

2013 nr 7 sid 329 Hot om 4,3 miljoner i vite för Lunds akut

2013 nr 7 sid 330 RÅ inrättar särskilda vårdåklagare

2013 nr 7 sid 330 Inga köpengar till Uppsala

2013 nr 7 sid 330 Ny myndighet för hälso- och sjukvårdsstruktur

2013 nr 7 sid 331 RAS-blockerare ger minskad dödlighet vid diastolisk hjärtsvikt

2013 nr 7 sid 332 Framsteg för transplantation av stamceller

2013 nr 7 sid 332 Fiskolja skyddar inte mot postoperativt flimmer

2013 nr 7 sid 333 Svimning, plötslig död och hjärtarytmi orsakad av nyupptäckt genmutation i kalmodulin

2013 nr 7 sid 333 Nytt om övervakning av patienter med traumatisk hjärnskada

2013 nr 7 sid 334-7 Att studera ovanliga utfall [summary]

2013 nr 7 sid 339 Olycksfall vanligaste dödsorsak hos yngre

2013 nr 7 sid 340-1 Prehospital vätsketerapi och stabilisering vid blödningschock [summary]

2013 nr 7 sid 342-4 Vad ambulanssjukvården kan lära av militära erfarenheter [summary]

2013 nr 7 sid 346-9 Första livräddande åtgärder vid svåra skador mot torax och buk [summary]

2013 nr 7 sid 350-3 Initial handläggning avgörande vid svår bäckenskada [summary]

2013 nr 7 sid 354-7 Verktyg för kontroll av blödning vid kärltrauma

2013 nr 7 sid 358-62 ABC om civila skottskador i extremiteter och kotpelare

2013 nr 7 sid 363-4 Optimalt omhändertagande vid trauma [summary]

2013 nr 7 sid 365-6 Kvalitetsregister - patientens och läkarens verkstad

2013 nr 7 sid 366 Vinst i vården leder fel

2013 nr 7 sid 366 Korrekt bedömning av snabbtest för betastreptokocker

2013 nr 7 sid 367 Den Briljanta