Sökt: nummer 201306
35 träffar

2013 nr 6 sid 249 Omslag

2013 nr 6 sid 251 Rapport från dödens stad

2013 nr 6 sid 252 Riksstämman kortas och flyttar till stan

2013 nr 6 sid 252 Stärkt bemanning ska klara arbetsmiljön i Lund

2013 nr 6 sid 252 Första hjälpen-utbildning ska ge färre självmord

2013 nr 6 sid 252 Osignerade journalanteckningar prövas i Högsta förvaltningsdomstolen

2013 nr 6 sid 252 Sjukhus-TV anmäls till JO

2013 nr 6 sid 252 Läkarförbundet växer för femte året i följd

2013 nr 6 sid 255 Maktutredning föreslår samlad patientlag

2013 nr 6 sid 256-7 "Som man frågar får man svar". Nya droger kräver nya testningsrutiner

2013 nr 6 sid 257 Apropå! Debatt om missbruk. »Heroinism är inte obotligt utan läkemedel«

2013 nr 6 sid 258-65 Läkare med döden i hälarna

2013 nr 6 sid 266 Missbruksvården. Nej till ändrat huvudmannaskap

2013 nr 6 sid 266 Kritik mot att journalloggar läggs ut på nätet

2013 nr 6 sid 266 Karolinskas sektion vill gå ur Stockholms läkarförening

2013 nr 6 sid 266 Förslag till ny patientlag

2013 nr 6 sid 266 Läkarkåren blir äldre

2013 nr 6 sid 268-9 Fördjupat kunskapsunderlag för att förhindra självmord. Europeiska psykiatriska föreningen ger evidensbaserad vägledning. Rättelse 2013;110(8):388

2013 nr 6 sid 271 Även cancer sent i livet är ärftlig

2013 nr 6 sid 271 Nytt submaximalt test för beräkning av maximal syreupptagning

2013 nr 6 sid 272 Hög kirurgvolym ökar överlevnaden vid matstrupscancer

2013 nr 6 sid 272 Infektion kopplad till fetma

2013 nr 6 sid 272 Återkommande de novo-mutationer har en roll vid autismspektrumstörning

2013 nr 6 sid 274-8 Hantering av trombocythämmare i samband med kirurgi. Trombocytfunktionstest kan bidra till kloka beslut [summary]

2013 nr 6 sid 279-83 Bra prognosstudier kan ge bättre kliniska beslut. Validerade risk-/prognosfaktorer hjälper läkaren

2013 nr 6 sid 284-5 Akut njursvikt efter lokal infiltrationsanestesi. Två fall i samband med ortopedisk kirurgi beskrivs [summary]

2013 nr 6 sid 286-9 ABC om axelsmärta

2013 nr 6 sid 290 Den psykiatriska riskbedömningen. En i stort sett omöjlig uppgift (i Frankrike) som kan leda till åtal och straff

2013 nr 6 sid 291 Är universiteten redo att på egen hand axla ansvaret för läkarutbildningen?

2013 nr 6 sid 292 Fallet »Nora« och utövandet av makt: »Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll«

2013 nr 6 sid 292-3 Är vinsten värd priset i vården?

2013 nr 6 sid 293 Ledaren om vinster i välfärden fick mig att sätta frukostkaffet i halsen (jämte) Replik: Vi tror på litet större frihet, under kontrollerade former av Marie Wedin, Håkan Wittgren

2013 nr 6 sid 295 Klinikerns guide till mångkulturen

2013 nr 6 sid 296 Theorell Töres, red. Psykosocial miljö och stress

2013 nr 6 sid 296 Arhammar Jenny, Wagrell Birgitta. På akuten