Sökt: nummer 201305
29 träffar

2013 nr 5 sid 189 Omslag

2013 nr 5 sid 191 Ett annat sätt att dokumentera

2013 nr 5 sid 195 Usel organisation - dyr läxa för sjukvården

2013 nr 5 sid 196-7 Kvalitetsregister - kejsare utan kläder?

2013 nr 5 sid 198-201 Väljarna avgör om Dorotea får tillbaka sin sjukstuga

2013 nr 5 sid 201 Socialstyrelsen och SKL träter om demensföreskrifter

2013 nr 5 sid 201 Miljonvite hotar Centrallasarettet i Västerås

2013 nr 5 sid 201 Lundastudenter manar till strejk i protest mot nedskärningarna

2013 nr 5 sid 202 Projektledaren om Pascal: »98 procent av problemen är lösta«

2013 nr 5 sid 202 Ansvarslöst att laserfettsuga utan specialistkunskaper

2013 nr 5 sid 202 Pascal stjälper mer än hjälper

2013 nr 5 sid 204-5 Svensk forskning behöver svensk innovationskraft. Forsknings- och innovationsstrategin måste stärka svensk konkurrenskraft

2013 nr 5 sid 206 Kombinationen ceftriaxon och azitromycin bör ges vid gonorré

2013 nr 5 sid 206 Oavgjort mellan endovaskulär och öppen kirurgi vid aneurysm i bukaorta

2013 nr 5 sid 207 Antiviral terapi kan minska spridningen av HIV

2013 nr 5 sid 207 Färgen på läkemedel påverkar följsamheten till behandling

2013 nr 5 sid 207 KBT prövad mot svårbehandlad depression

2013 nr 5 sid 208-10 Eruptiva nevi efter injektion av preparat marknadsfört som melanotan II. De två första svenska fallen beskrivs

2013 nr 5 sid 213-5 Antibiotikaprofylax vid bröstkirurgi? Ja, men inte till alla. Kvalitetsdata från Uppsala läns landsting ger förslag till riktlinjer

2013 nr 5 sid 216-9 Alltför få patienter får sviktpacemaker. Kan ge bättre behandling vid hjärtsvikt och vänstersidigt skänkelblock

2013 nr 5 sid 220-2 Etiska aspekter att tänka på i observationsstudier

2013 nr 5 sid 224-5 Biobankerna utvecklas för att möta forskningens krav

2013 nr 5 sid 226 Tvånget som angår oss alla

2013 nr 5 sid 226 God vård kan inte bygga på tvång

2013 nr 5 sid 227 Fler randomiserade studier av vården kan göras billigare och mer regelbundet

2013 nr 5 sid 228 Forskning och innovation med offentlig sektor som motor

2013 nr 5 sid 229 Vårdval för specialiserad vård - några förslag till åtgärder

2013 nr 5 sid 229 »Den fastspända flickan« - en omskakande dokumentär

2013 nr 5 sid 230-1 "Kämpa mot åldrandet som en sjukdom"