Sökt: nummer 201304
33 träffar

2013 nr 4 sid 121 Omslag

2013 nr 4 sid 123 Hälsning från herr Karon

2013 nr 4 sid 124 Rättelse

2013 nr 4 sid 127 Nödvändigt med vinst och kontroll

2013 nr 4 sid 128-9 "Tobacco endgame"-strategin - etisk utmaning för läkarkåren

2013 nr 4 sid 129 Apropå! Försäkringskassans regler. Gravida läkare behöver stärkt skydd

2013 nr 4 sid 131-4 Självmordsrapporteringen. Slopat krav på anmälan skapar oenighet; Regionala rapporter - synen varierar mellan regionerna; Ännu ingen effekt av nollvision

2013 nr 4 sid 135 Snabba åtgärder krävs på akuten i Lund

2013 nr 4 sid 135-6 SUS tar helhetsgrepp mot överbeläggningarna

2013 nr 4 sid 136 Allvarliga tillstånd kan missas om triageringsrutinen frångås

2013 nr 4 sid 136 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

2013 nr 4 sid 136 Upprop kräver öppenhet om kliniska prövningar

2013 nr 4 sid 136 Nytt verktyg för att bedöma arbetsförmåga klart

2013 nr 4 sid 136 Läkares arbete med sjukskrivningar kartläggs på nytt

2013 nr 4 sid 138-9 Svenska riktlinjer för lågriskbruk av alkohol behövs. Expertgrupp skulle kunna skapa konsensus och bra genomslag

2013 nr 4 sid 140 Fetma hos barn kan behandlas på barnmottagningar i öppen vård

2013 nr 4 sid 140 Trombosprofylax ökar risken för komplikationer vid kolecystektomi

2013 nr 4 sid 141 Ingen effekt av hälsokontroller

2013 nr 4 sid 141 Studie på avlidna soldater visar utveckling av ateroskleros

2013 nr 4 sid 141 Pankreas vikt minskar vid diabetesutveckling

2013 nr 4 sid 142 Lägre dödlighet för överviktiga

2013 nr 4 sid 142 Negativt graviditetsutfall hos kvinnor med bipolär sjukdom

2013 nr 4 sid 145-8 Handeksem - en folksjukdom som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga. Önskvärt med tidigare behandling och bättre uppföljning [summary]

2013 nr 4 sid 150-3 Etik och moralisk stress diskuteras sällan inom psykiatrin. Olika syn på etiska problem bland verksamhetschefer och personal, visar enkät [summary]

2013 nr 4 sid 154-6 Bronkopleural fistel behandlad med endobronkiella ventiler. Lyckosam behandling av fruktad lungkomplikation [summary]

2013 nr 4 sid 159-62 Att skatta behandlingseffekt [summary]

2013 nr 4 sid 163 Så nås ST-läkarnas delmål för medicinsk vetenskap på ett högkvalitativt sätt

2013 nr 4 sid 164-5 Felaktigheter i artikel om PTSD (jämte) Replik: Synen på evidens behöver vidgas av Per Borgå, Suad Al-Saffar

2013 nr 4 sid 165 Replik om Vårdval Stockholm: Ger vård åt dem som behöver (jämte) Slutreplik: En sanning med modifikation av Jan Halldin

2013 nr 4 sid 165 Slutreplik om röntgenronder: Så skönt att vi är lagliga

2013 nr 4 sid 166-8 Akvareller doktorns medicin mot stress

2013 nr 4 sid 168-9 Truedsson Lennart, red. Klinisk immunologi

2013 nr 4 sid 169 Sumner L W. Dödshjälp. Etiska och juridiska aspekter