Sökt: nummer 201303
32 träffar

2013 nr 3 sid 61 Omslag

2013 nr 3 sid 63 Ökad kvalitet med extern examination

2013 nr 3 sid 67 Läkarförbundet inleder förhandling

2013 nr 3 sid 68-9 Välkommet förslag till ny tvångsvårdslagstiftning

2013 nr 3 sid 69 Apropå! Relationen patient-läkare. Lämna inte svåra besked per telefon

2013 nr 3 sid 70-3 Läkaren med minskat antal hjärnskakningar på hjärnan

2013 nr 3 sid 73 Läkarförbundet och SKL i dialog om fortbildningen

2013 nr 3 sid 73 Läkarförbundet positivt till ny myndighet

2013 nr 3 sid 74 Stressade Örebroläkare får stöd av Arbetsmiljöverket

2013 nr 3 sid 74 Svårt att säkert fastställa missfall i tidig graviditet

2013 nr 3 sid 75 Platsbrist kan ha bidragit till patientens död

2013 nr 3 sid 75 Kulturen medgav inte att operatören bad om avlösning

2013 nr 3 sid 75 Möjlighet till konsultation är inte detsamma som handledning

2013 nr 3 sid 76 Resistent hypertoni: nya utsikter för svårbehandlad grupp

2013 nr 3 sid 78 Multivitaminpreparat skyddade inte män mot kardiovaskulär sjukdom

2013 nr 3 sid 78 Telomerer bär på prognostisk information vid cancer

2013 nr 3 sid 79 Traumatiska hjärnskador är oftast lindriga

2013 nr 3 sid 79 Tidiga tecken på alzheimer

2013 nr 3 sid 79 Nya terapi för bröstcancer med hjärnmetastaser

2013 nr 3 sid 81 "Verktyg för klinisk forskning" - ny artikelserie i Läkartidningen

2013 nr 3 sid 82-4 Observationella kohortstudier. Översikt och några exempel från området läkemedelssäkerhet [summary]

2013 nr 3 sid 86-8 Kateterbaserad renal denervering: ny metod vid resistent hypertoni. Betydande blodtrycksminskning, visar initiala erfarenheter av ingreppet [summary]

2013 nr 3 sid 90-1 Hemikorporektomi kan ge livet tillbaka

2013 nr 3 sid 92-4 Datoriserad terapi för ångeststörning bör prövas även för barn och unga. Kan ge bättre tillgänglighet till evidensbaserad behandling [summary]

2013 nr 3 sid 95-8 Posttraumatisk stress: vad vi bör göra efter allvarliga händelser [summary]

2013 nr 3 sid 99 Renässans för klortalidon

2013 nr 3 sid 100-1 Självvärdera ST-utbildningen med STINS inför extern-SPUR

2013 nr 3 sid 101-2 Dags för intellektuell hederlighet i missbruksdebatten (jämte) Replik: Ingen jobbar efter nio år

2013 nr 3 sid 101-2 Tillämpa dagens kunnande viktigare än mer debatt (jämte) Replik: Ingen jobbar efter nio år

2013 nr 3 sid 102 "Nilfeber" förslag till svensk term för West Nile fever

2013 nr 3 sid 103-5 Linnés vittberesta lärjunge seglade med kapten Cook

2013 nr 3 sid 105 Goldacre Ben. Bad Pharma