Sökt: nummer 201301
32 träffar

2013 nr 1 sid 1 Omslag

2013 nr 1 sid 3 "Arga doktorn" skrämmer mig

2013 nr 1 sid 4 Hårdare krav på välfärdsleverantörer utreds

2013 nr 1 sid 7 Några visioner inför 2013

2013 nr 1 sid 8-9 Patientdatalagen - ett hot mot ST-läkares kompetensutveckling?

2013 nr 1 sid 9 Apropå! Riskkapitalister och etik. Konflikt mellan medicinska krav och ekonomi även i offentlig vård

2013 nr 1 sid 10-3 "Jag håller inte på med opinion - jag sysslar med fakta"

2013 nr 1 sid 14 Psykiater dömd för patients mord

2013 nr 1 sid 14 Fler tecken på att kömiljarden lett till undanträngning

2013 nr 1 sid 14 Socialstyrelsen förstärker arbetet med rikssjukvård

2013 nr 1 sid 14 Stimulansmedel till äldrevården fryser inne

2013 nr 1 sid 15 Två miljoner i vite för Sundsvalls sjukhus

2013 nr 1 sid 15 Stärkt skydd mot åldersdiskriminering i vården

2013 nr 1 sid 15 Tuffare krav för patientsäkerhetspengar

2013 nr 1 sid 15 Unga läkare väntas få helt avgiftsbestämd tjänstepension

2013 nr 1 sid 15 Avtal 2013: Kompetensutveckling och hållbart arbetsliv viktigt inför avtalsrörelsen. Rättelse 2013;110(4):124

2013 nr 1 sid 16-7 Mycket tid framför skärm splittrar barns liv. Övervikt, koncentrationsproblem, hämmad språkutveckling etc kan bli följden

2013 nr 1 sid 17 Inte nödvändigt med fasta före lipidprovtagning

2013 nr 1 sid 18 Smittskyddsinstitutet letar löss via internet

2013 nr 1 sid 18 Besvikelse när malariavaccin gavs till spädbarn

2013 nr 1 sid 19 Minskad risk för kriminalitet under behandling av ADHD

2013 nr 1 sid 19 Nydanande om hur epikardiet aktiveras vid hjärtskada

2013 nr 1 sid 19 Postoperativa komplikationer av rökning

2013 nr 1 sid 21-3 Varför vissa återfaller i alkoholberoende. Relation finns till en genvariant i dopaminsystemet och till psykologi [summary]

2013 nr 1 sid 24-6 Millenniemålen för hälsa. FN:s hälsomål svåra att nå [summary]

2013 nr 1 sid 28-30 Millenniemålen för hälsa. Dödligheten minskar, men fortfarande dör 7 miljoner barn varje år [summary]

2013 nr 1 sid 31-2 Millenniemålen för hälsa. Både mor och barn ska överleva graviditeten [summary]

2013 nr 1 sid 33-6 Millennemålen för hälsa. Globala utmaningar för HIV, malaria och tuberkulos [summary]

2013 nr 1 sid 37 Forskar-AT och forskar-ST - avgörande för framtida forskning

2013 nr 1 sid 38 Vårdvalet tränger undan vårdtunga grupper

2013 nr 1 sid 39-40 Forskare, excellens, akademisk högfärd ...

2013 nr 1 sid 40 Rydén Eleonore, Rydén Göran. Komplexa fall inom psykiatrin