Sökt: nummer 201251
37 träffar

2012 nr 51 sid 2325 Omslag

2012 nr 51 sid 2327 Nya vägar i medielandskapet

2012 nr 51 sid 2331 Hälsokonton bör skiljas från journalsystem

2012 nr 51 sid 2332-3 Hur många kroppsdelar ska få offras?

2012 nr 51 sid 2333 Apropå! Etiska förpliktelser. Upprop för medicinsk/humanitär hjälp till Syrien

2012 nr 51 sid 2334-5 Föråldrade regler får kritik

2012 nr 51 sid 2336 SPUR tillbaka till Läkarförbundet

2012 nr 51 sid 2336 Generisk förskrivning: lång men utstakad väg

2012 nr 51 sid 2336 Vårdrelaterade infektioner i repris

2012 nr 51 sid 2336 Miljon i vite för trängsel mellan sängarna

2012 nr 51 sid 2336 Patienterna vill prata levnadsvanor

2012 nr 51 sid 2336 EMA vill göra data från kliniska prövningar offentliga

2012 nr 51 sid 2336 SoS förtydligar om artroskopi

2012 nr 51 sid 2336 Brott mot arbetstidslagen - läkarförening anmäler arbetsgivare

2012 nr 51 sid 2337 935 allmänläkare saknas på vårdcentralerna

2012 nr 51 sid 2337 Hälften så många stafettläkare 2014

2012 nr 51 sid 2338-9 Karolinskas ledamöter lämnar styrelsen för Stockholms läkarförening; Thomas Flodin: »Man måste finna sig i att majoriteten har en annan uppfattning«

2012 nr 51 sid 2340 Sjukhusvården kan sätta fart på FaR - fler behöver recept

2012 nr 51 sid 2342 Mer om stärkelselösning och njurskador

2012 nr 51 sid 2342 Melatonin hade ingen effekt på sömnstörningar hos barn med neuropsykiatriska funktionshinder

2012 nr 51 sid 2343 Fästingburen viral hemorragisk feber via flyttfåglar

2012 nr 51 sid 2343 Föräldrar underskattar ofta sin barns övervikt

2012 nr 51 sid 2343 Fas 3-data om nytt preparat mot MS

2012 nr 51 sid 2344 Kreativitet och psykisk sjukdom har samband

2012 nr 51 sid 2344 Gen påverkar ASA:s cancerskyddande effekt

2012 nr 51 sid 2348-50 Fysisk aktivitet på recept - en underutnyttjad resurs. Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen [summary]

2012 nr 51 sid 2352-3 Organdonation från förälder till barn. Starka känslor behöver inte vara hinder för autonomt beslut [summary]

2012 nr 51 sid 2354-7 Högt Hb-värde, inte alltid polycythaemia vera. Klen evidens för effekt av venesektion vid övriga erytrocytoser

2012 nr 51 sid 2358-9 Ihållande klåda orsakades av tropiskt löpkvalster. I Sverige okänt fenomen drabbade Brasilienresenär

2012 nr 51 sid 2361-5 ABC om främmande kropp i luftvägarna

2012 nr 51 sid 2366 Att fastna i fantasins "Quicksand"

2012 nr 51 sid 2367 Ny behandlingsrekommendation: Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård

2012 nr 51 sid 2367 "Whistleblowers" inom facket och rätten till insyn (jämte) Replik: Vi har tillsatt en oberoende granskare av Thomas Flodin, Gunnar Berglund, Caroline Asplund

2012 nr 51 sid 2368 Om svamp och smak

2012 nr 51 sid 2369 Morfars julsenap från 1942 smakar ljuvligt än i dag

2012 nr 51 sid 2370 Lindh Marion, Sahlqvist Lena. Säker vård. Att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg

2012 nr 51 sid 2370 Nordström Gun, Wilde-Larsson Bodil, red. Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård