Sökt: nummer 201249
47 träffar

2012 nr 49 sid 2257 Omslag

2012 nr 49 sid 2259 Medicinska frågor i medier - läkarkårens ansvar

2012 nr 49 sid 2263 Råd till läkare i sociala medier

2012 nr 49 sid 2264-5 Överdiagnostik och överbehandling - hög tid att nyktra till

2012 nr 49 sid 2265 Apropå! Patientsäkerhetsarbete. Att delta i ronden är inte olagligt

2012 nr 49 sid 2266-7 Nära 300 kemikalier funna i navelsträngen hos nyfödda

2012 nr 49 sid 2267 Vilken levnadsvana väger tyngst? Fråga patienten!

2012 nr 49 sid 2268 Läkares fortbildning är ett delat ansvar

2012 nr 49 sid 2268 ADHD. "Stigmatiserande att inte få diagnos"

2012 nr 49 sid 2269 Överbeläggningar ska redovisas för allmänheten

2012 nr 49 sid 2269 Struktur och standarder för IT-system efterlystes

2012 nr 49 sid 2270 "Vi måste stå upp för vår yrkesetik"

2012 nr 49 sid 2270-1 Fredsforskaren och socialministern om framtidens hälsa

2012 nr 49 sid 2271 6 000 besökte årets riksstämma

2012 nr 49 sid 2271 För få vill skydda sig mot klimateffekter

2012 nr 49 sid 2271 Många missbrukare slutar själva

2012 nr 49 sid 2271 Läkare ett emotionellt riskyrke

2012 nr 49 sid 2271 Slagväxling om vinster i vården

2012 nr 49 sid 2271 Obstruktiv sömnapné vanligt även hos kvinnor

2012 nr 49 sid 2271 Jordnötter alternativ till antibiotika

2012 nr 49 sid 2271 En god handhygien viktig även hos patienterna

2012 nr 49 sid 2271 Inga tydliga könsskillnader i autism hos små barn

2012 nr 49 sid 2271 "Kunskapsbrist hos läkare hinder för rehabilitering"

2012 nr 49 sid 2271 Viktigt att anmäla olämpliga förare

2012 nr 49 sid 2271 Läkare kan inte lösa mödradödligheten

2012 nr 49 sid 2272 Svenskar gör få läkarbesök ...

2012 nr 49 sid 2272 »Orimligt att det kan vara ett brott att ge vård«

2012 nr 49 sid 2272 Kritik mot klinik som gav anhörig besöksförbud

2012 nr 49 sid 2273 Nya Öppna jämförelser publicerade

2012 nr 49 sid 2273 »Genuskunskapen på läkarutbildningen behöver stärkas«

2012 nr 49 sid 2273 Allvarligt sjuka patienter förväxlades på sjukhuset

2012 nr 49 sid 2274-5 Nobelpris till detaljstudier av G-proteinkopplade receptorer. Årets Nobelpris i kemi ger viktig kunskap - men praktisk tillämpning kan dröja

2012 nr 49 sid 2276-7 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2012. Ekonomisk matchningsteori hjälp vid njurtransplantation

2012 nr 49 sid 2278 Special tarmischemi. Mycket kan gå fel efter stor bukkirurgi

2012 nr 49 sid 2280 Kaffe efter kolorektal kirurgi hade positiv effekt på tarmmotoriken

2012 nr 49 sid 2280 Genetisk variation mellan människor kartlagd

2012 nr 49 sid 2281 Deprimerade upplever stigmatisering

2012 nr 49 sid 2281 Kardioprotektiva effekter hos omega 3 åter ifrågasatta

2012 nr 49 sid 2281 Genmarkörer för prostatacancerprognos

2012 nr 49 sid 2282-3 Svimningsskola hjälper mot besvärlig vasovagal synkope. Erfarenheter av benkorsningsmetoden

2012 nr 49 sid 2284-6 Special tarmischemi. Allt fler får akut tarmischemi - snabb diagnos och behandling räddar liv

2012 nr 49 sid 2288-9 Special tarmischemi. Laparotomi vid akut tarmischemi - tänk efter före! [summary]

2012 nr 49 sid 2290-2 Special tarmischemi. Kärlkirurgi vid akut tarmischemi görs i första hand endovaskulärt [summary]

2012 nr 49 sid 2294-5 Special tarmischemi. Nutrition vid tarmsvikt efter tarmischemi [summary]

2012 nr 49 sid 2296-7 Dags för debatt om missbruksvården

2012 nr 49 sid 2298 Läkarutbildningen: Öka fokus på basämnen och klinisk läkarutbildning!

2012 nr 49 sid 2299-300 Fattigläkaren som blev mångsidig vetenskapsman