Sökt: nummer 201248
30 träffar

2012 nr 48 sid 2189 Omslag

2012 nr 48 sid 2191 Inte bara varför - utan också varthän

2012 nr 48 sid 2195 Läkares yrkesroll behöver värnas och uppdateras

2012 nr 48 sid 2196-7 "TWAR" - epidemin som inte finns

2012 nr 48 sid 2197 Apropå! Att ta del av patientjournaler. En fråga om livslångt lärande

2012 nr 48 sid 2198-9 Myndigheten Vårdanalys: Väsentliga delar saknas i Öppna jämförelser; "Öppna jämförelser är ett redskap, inte en lösning"

2012 nr 48 sid 2200-1 Arbetsmiljöverket granskar akuten i Lund; "Akutläkarprogrammet är hotat"

2012 nr 48 sid 2200 "Årets artikel 2012" - här är vinnarna

2012 nr 48 sid 2201 Chefsrollen svagare än läkarrollen

2012 nr 48 sid 2202 SBU-rapport om schizofreni: "Dags att se över rekommendationerna"

2012 nr 48 sid 2202 Läkartidningen ger ut bok om Astrid Lindgren-fallet

2012 nr 48 sid 2203 Lokal kortisoninjektion vid tennisarmbåge är en döbelnsmedicin. Metaanalys visar kortsiktig nytta, men skadlig inverkan på längre sikt

2012 nr 48 sid 2204 Rökning förkortar kvinnors liv med elva år

2012 nr 48 sid 2206 Melatonin hade effekt på ungas insomningssvårigheter

2012 nr 48 sid 2206 Ingen evidens för val av förband till operationssår

2012 nr 48 sid 2206 Cancerpatienter överskattar terapieffekt

2012 nr 48 sid 2207 Cancer orsakar 170 miljoner förlorade levnadsår

2012 nr 48 sid 2207 Ingen effekt av klassrumsbaserad KBT mot depression

2012 nr 48 sid 2208 Svårt öka barns fysiska aktivitet med formella interventioner

2012 nr 48 sid 2208 Små studier ger mer dramatiska resultat

2012 nr 48 sid 2211-5 Risken för akut återinläggning kan förutsägas. Tidigare vårdkonsumtionsmönster och vissa diagnoser starkt predicerande [summary]

2012 nr 48 sid 2216-9 Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie [summary]

2012 nr 48 sid 2220-1 Oklar krampsjukdom kan vara Hashimoto-encefalopati. Första svenska fallet: 11-årig flicka med terapiresistenta kramper [summary]

2012 nr 48 sid 2223-6 ABC om akut hjärtsvikt på akuten

2012 nr 48 sid 2228 Tromboembolism vid fertilitetsbehandling

2012 nr 48 sid 2229-31 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: Mer tyckande än vetenskap för patienter med typ 1-diabetes (jämte) Replik: Reglerna styrs av EG-direktiv av Lars Englund, Stina Stenback, Birgitta Stener, Christina Pousette-Backlund, Alf Nilsson (jämte) Slutreplik: Myndigheten kan bara förtydliga och precisera av Jon Kihlman

2012 nr 48 sid 2231-2 Epidemi av gula febern hotar flyktinglägren i västra Sudan

2012 nr 48 sid 2231 Stoppa nedskärningarna inom vården

2012 nr 48 sid 2232 Skärp kvalitetskraven på Apotekens självtest

2012 nr 48 sid 2234-5 Operation Opeuropa - för kvalitetssäkring i transnationell musikvård