Sökt: nummer 201247
27 träffar

2012 nr 47 sid 2129 Omslag

2012 nr 47 sid 2131 Okunskap - dyr och patientosäker

2012 nr 47 sid 2132 Rättelse

2012 nr 47 sid 2135 Skönhetsbranschen behöver regleras

2012 nr 47 sid 2136 "Predatory publishers" - ett rovdjursförlag

2012 nr 47 sid 2137 Apropå! Psykiatrin i massmedierna. Med vind i seglen mot ljusnande horisont

2012 nr 47 sid 2138-40 Vårdhunden Livia tröstar både barn och anhöriga; Vovven ny medarbetare i vården

2012 nr 47 sid 2141 Hälso- och sjukvårdslagen görs om

2012 nr 47 sid 2141 Anders Hamsten ny rektor vid KI

2012 nr 47 sid 2141 Pensionsvillkor kan ändras efter årsskiftet

2012 nr 47 sid 2142 Capio tar över Carema sjukvård

2012 nr 47 sid 2142 Gotland och Västerbotten bäst i årets patientsäkerhetssatsning

2012 nr 47 sid 2142 Steriliseringskrav inför könsbyte avskaffas nästa år

2012 nr 47 sid 2143 Hjärt-kärlsjukdom i Europa, inte bara en framgångssaga

2012 nr 47 sid 2144 Trombosrisk vid reumatoid artrit och inneliggande vård kartlagd

2012 nr 47 sid 2144 Högt kalciumintag minskar risken för primär hyperparatyreoidism bland kvinnor

2012 nr 47 sid 2145 Tyrosinkinashämmare prövad mot svårbehandlad tyreoideacancer

2012 nr 47 sid 2145 Måttligt ökad blödningsrisk vid fysisk aktivitet för blödarsjuka

2012 nr 47 sid 2146-50 Nytt stöd för bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp. Rekommendationer från svenska HLR-rådets expertgrupp [summary]

2012 nr 47 sid 2152-4 Posttraumatiskt stressyndrom. Viktig diagnos för följderna av trauma och våld i vardagen [summary]

2012 nr 47 sid 2156-8 Svår nackvärk och sväljningssvårigheter kan vara Fahlgrens syndrom. DT ger diagnos: retrofaryngeal tendinit [summary]

2012 nr 47 sid 2159-61 Värdebaserad vård - strategi för effektivare svensk sjukvård. Vården bör organiseras utifrån vad som ger värde för patienten [summary]

2012 nr 47 sid 2162-3 Wernickes encefalopati missas och underbehandlas ofta

2012 nr 47 sid 2164-5 Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion

2012 nr 47 sid 2165-6 Evidens för beslutsstöd för PTSD? (jämte) Replik: Beslutsstödet enbart en rekommendation av Jenny Rehnman, Mary Nilsson

2012 nr 47 sid 2166 Risk att ADHD-diagnos ställs på fel grund

2012 nr 47 sid 2167 En gnista ångest - tack!