Sökt: nummer 201246
29 träffar

2012 nr 46 sid 2061 Omslag

2012 nr 46 sid 2063 Riksstämman behövs som mötesplats

2012 nr 46 sid 2067 Småskalig vård kan försvinna

2012 nr 46 sid 2068 Är alla som deltar i röntgenronder kriminella?

2012 nr 46 sid 2069 Apropå! Att möta den döende människan. Vad har läkekonst med ånger och mening att göra?

2012 nr 46 sid 2070-5 Malmöläkare ska få mer tid för patienterna; Svårt att befria läkarna från administrationsbördan; "Växande administration tränger ut kärnverksamheten"; Läkarförbundets ordförande: "Stort och ökande problem"

2012 nr 46 sid 2076 Utredningsförslag: Nationella taxan bör fasas ut

2012 nr 46 sid 2077 Privatläkarna: "Utredaren har inte fullföljt sitt uppdrag"

2012 nr 46 sid 2078 Råd till läkare från förbundet och sällskapet. Så bör du använda sociala medier

2012 nr 46 sid 2078 Samfälld kritik mot förslag om vård till papperslösa

2012 nr 46 sid 2078 Premiär för direktåtkomst till journal

2012 nr 46 sid 2078 SLF positivt till snabbare tvångsvård

2012 nr 46 sid 2079-80 Stort gensvar på förbundets bemanningsenkät

2012 nr 46 sid 2080 Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet slås ihop

2012 nr 46 sid 2080 Förlamad efter missad kotfraktur

2012 nr 46 sid 2082-3 Natriumklorid är en olämplig infusionsvätska

2012 nr 46 sid 2084 Självskadebeteende kopplat till ökad mortalitet av många orsaker

2012 nr 46 sid 2084 Cirkulerande tumörceller i blodbanan har prognostiskt värde

2012 nr 46 sid 2085 Långtidsuppföljning av gastrisk bypass

2012 nr 46 sid 2085 Sällan ärftlighet bakom intellektuella funktionshinder

2012 nr 46 sid 2087 Metabol leversjukdom är ofta orsaken

2012 nr 46 sid 2088-9 Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden

2012 nr 46 sid 2090-2 Ovanliga metabola sjukdomar kan visa sig som leversjukdom

2012 nr 46 sid 2093-6 Ikterus och kolestas [summary]

2012 nr 46 sid 2097-9 Hereditär hemokromatos - en vanlig genetisk sjukdom

2012 nr 46 sid 2100-4 Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom kan ge permanent leverskada

2012 nr 46 sid 2105 Läkarutbildningsutredaren Stefan Lindgren: Flera skäl till att AT ska upphöra

2012 nr 46 sid 2106-7 Läkemedelsverket: Serotoninhypotesen är en av flera förklaringsmodeller för depression och ångest (jämte) Replik: Slapp hantering av läkemedelsindustrin skadar Läkemedelsverkets trovärdighet av Shai Mulinari

2012 nr 46 sid 2108-10 Fallet Kurt Haijby - politisk psykiatri i folkhemmet