Sökt: nummer 201245
26 träffar

2012 nr 45 sid 1993 Omslag

2012 nr 45 sid 1995 Ovissheten kvarstår - vad gäller?

2012 nr 45 sid 1999 Läkare måste påtala vikten av vaccinering

2012 nr 45 sid 2000-1 LVM - föråldrad, fungerar dåligt och saknar kunskapsstöd

2012 nr 45 sid 2001 Apropå! När man som läkare blir den ofrivillga patienten. Klagosång från en som upplevt både förr och nu

2012 nr 45 sid 2002-8 10 000 studenter gör samma tenta; Han vill att läkarutbildningen lämnar medeltiden. "Många läkarutbildningar bygger på tradition - inte evidens"; Regeringens utredare: Examinationen får en större roll i den nya läkarutbildningen

2012 nr 45 sid 2008 Apoteken måste förbättra saluförandet av läkemedel

2012 nr 45 sid 2009 Ingen grund för fuskanklagelser

2012 nr 45 sid 2009 Läkaren friad från dataintrång

2012 nr 45 sid 2010 Hantering av misstänkt dataintrång skiftar

2012 nr 45 sid 2012 ADHD-läkemedel och hjärtsvikt. En rimlig bedömning av risk och vinst måste göras

2012 nr 45 sid 2013 Mikropartiklar synliga i CSF vid ALS

2012 nr 45 sid 2013 Subglottiska stenoser kan åtgärdas med ny och säker metod

2012 nr 45 sid 2014 Fallolyckor hos äldre granskade

2012 nr 45 sid 2014 Genetik och risken att bli fet av läsk

2012 nr 45 sid 2014 Inget skydd mot förkylning av D-vitamin

2012 nr 45 sid 2016-8 Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering. Fem patientfall beskrivs [summary]

2012 nr 45 sid 2019-23 Endoskopisk dissektion av submukosa vid kolorektala polyper. Lovande minimalinvasiv teknik som medger större resektioner [summary]

2012 nr 45 sid 2024-7 Strategier för säker och ännu säkrare vård. Enkätstudie om landstingens patientsäkerhetsarbete [summary]

2012 nr 45 sid 2028-30 Utbrott av Pseudomonasfollikulit. Privata spa-anläggningar bov i dramat [summary]

2012 nr 45 sid 2031-2 Mätning av blodketoner - när, var och hur

2012 nr 45 sid 2032 Om seniora läkares användbarhet i klinisk verksamhet och forskning

2012 nr 45 sid 2032 Om att välja bort både smör och standardmjölk

2012 nr 45 sid 2033 Israels läkarförbund: Israeliska läkare medverkar inte i tortyr

2012 nr 45 sid 2034 Ramachandran V S. The tell-tale brain. A neuroscientist's quest for what makes us human

2012 nr 45 sid 2034 Rapport om framtiden