Ämnesord som börjar med V


Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund
Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund MMR-vaccin: sök på Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund
Vaccination
Vacciner
Vacciner som preventivmedel
Vacciner, acellulära
Vacciner, avdödade
Vacciner, inaktiverade: sök på Vacciner, avdödade
Vacciner, kombinerade
Vacciner, konjugerade: sök på Konjugatvacciner
Vacciner, syntetiska
Vaccinium macrocarpon
Vadben
Vagina: sök på Slida
Vaginal förlossning efter kejsarsnitt
Vaginala krämer, skum och geler
Vaginalcytologiskt prov
Vaginaltumörer
Vaginalutstryk: sök på Vaginalcytologiskt prov
Vaginit: sök på Slidkatarr
Vaginos, bakteriell
Vagotomi
Vagusnerv
Vakenhet
Val av kön
Valbeteende
Valeriana
Valin
Vallmo
Valproinsyra
Valsalvas manöver
Vanföreställningar
Vankomycin
Vankomycinresistens
Vanlig migrän
Vapen
Varböld
Variansanalys
Variation (genetik): sök på Genetisk variation
Varikösa vener: sök på Åderbråck
Variköst sår: sök på Venöst bensår
Varm temperatur
Varningsplikt
Vasa praevia
Vascularisation i åderhinnan
Vasektomi
Vaskulit: sök på Kärlinflammation
Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A
Vaskulär kirurgi se Kärlkirurgiska tekniker
Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer
Vasoaktiv intestinal peptid
Vasodilaterande medel: sök på Kärlvidgande medel
Vasokonstringerande medel: sök på Kärlsammandragande medel
Vasopressiner
Vaters ampull
Vatten
Vatten-elektrolytbalans se Vätske- och elektrolytbalans
Vattenavgång, prematur se Fostervattenavgång, för tidig
Vattenbehandling
Vattenbråck
Vattenförgiftning
Vattenförorenande ämnen
Vattenförorenande ämnen, kemiska
Vattenförorening
Vattenförorening, kemisk
Vattenföroreningar: sök på Vattenförorenande ämnen
Vattenföroreningar, kemiska: sök på Vattenförorenande ämnen, kemiska
Vattenförsörjning
Vattenmikrobiologi
Vattenrengöring
Vattenskalle
Vattenskalle, normaltrycks
Vattkoppor
Vattkoppsvaccin
Vegetabiliska oljor: sök på Växtoljor
Vegetarianism
Vegetativt tillstånd
Vektorkardiografi
Vena cava superior-syndrom
Vena cava-filter
Vena saphena
Vener: sök på Blodådror
Venereologi
Veneriska sjukdomar se Könssjukdomar
Venoler
Ventilation
Ventilation av mellanörat
Ventilatorer, mekaniska: sök på Respiratorer
Ventricular remodeling: sök på Ventrikulär remodeling
Ventrikelseptumdefekter
Ventrikelvolvulus
Ventrikuloperitoneal shunt
Ventrikulostomi
Ventrikulär remodeling
Ventrombos
Venös insufficiens
Venös ocklusiv lungsjukdom
Venös tromboemboli
Venöst bensår
Verapamil
Vertebralartär: sök på Kotartär
Vertebralisdissektion
Vertebroplastik
Vertigo: sök på Yrsel
Vesiko-ureteral reflux: sök på Vesikoureteral reflux
Vesikoureteral reflux
Vestibularapparat
Vestibularfunktionstest: sök på Vestibulära funktionstester
Vestibulär neuronit
Vestibulära funktionstester
Vestibulära sjukdomar
Vete: sök på Triticum
Vetenskap
Vetenskapliga sällskap
Veteraner
Veterinärmedicin
Veterinärutbildning
Vibration
Vibrio
Vibrio cholerae
Vibrioinfektioner
Vidareutbildning
Vidareutbildning för sjuksköterskor
Vidareutbildning, läkare
Vidareutbildning, vård: sök på Vidareutbildning för sjuksköterskor
Video: sök på Videoinspelning
Videobandinspelning
Videodiskinspelning
Videoinspelning
Videomikroskopi
Videostödd kirurgi
Vidhäftningar
Vidskepelse
Vietnam
Vikter och mått
Viktlöshet
Viktminskning
Viktuppfattning
Viktuppgång: sök på Viktökning
Viktökning
Vila
Vilja
Vin
Vind
Vinkristin
Vintersporter
Vintersömn
Viperidae
Viral latens
Virala fusionsproteiner
Virilism
Virologi
Virus
Virus-DNA
Virusaktivering
Virusantikroppar
Virusbelastning
Virusgener
Virushepatit, human
Virushepatitvacciner: sök på Hepatitvacciner
Virusreceptorer
Virussjukdomar
Virusvacciner
Viscum: sök på Mistel
Vismut
Visning av data
Visuell perception: sök på Synuppfattning
Vita blodkroppar
Vitala tecken
Vitalkapacitet
Vitamin A
Vitamin A-brist
Vitamin A-receptorer: sök på Retinoidsyrareceptorer
Vitamin B-brist
Vitamin B-komplex
Vitamin B12
Vitamin B12-brist
Vitamin B6
Vitamin B6-brist
Vitamin D
Vitamin D-brist
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin K-brist
Vitaminbrist
Vitaminer
Vitiligo
Vitis
Vitlök
Vitrektomi
Vits och humor: sök på Skämt och humor
Vivaxmalaria
Vivisektion
Vokabulär
Vokabulär, kontrollerad
Volontärer
Volvulus
Vomitus se Kräkning
von Hippel-Lindaus sjukdom
von Willebrand-faktorn: sök på von Willebrands faktor
von Willebrands faktor
von Willebrands sjukdom: sök på von Willebrands sjukdomar
von Willebrands sjukdomar
Vridning
Vrist
Vulva: sök på Blygd, kvinnlig
Vulvainflammation
Vulvasjukdomar
Vulvit: sök på Vulvainflammation
Vulvovaginit
Vuxna
Vuxna barn
Vuxna stamceller
Våld
Våld i hemmet
Våld se även Aggression
Våldtäkt
Vård efter mottagningstid
Vård i samband med fortplantning
Vård se Omvårdnad
Vård vid livshotande sjukdom
Vårdarbete
Vårdare-familjerelationer
Vårdare-patient-relationer: sök på Sjuksköterska-patientrelationer
Vårdare-patientrelationer
Vårdcentraler
Vårdepisod
Vårdetik
Vårdetiska kommittéer
Vårdgivare
Vårdhem
Vårdhögskolor
Vårdinformatik
Vårdkontinuitet
Vårdkvalitet
Vårdkvalitet, tillgång och utvärdering
Vårdlag
Vårdmiljö
Vårdorganisation
Vårdpersonal på sjukhus
Vårdplanering
Vårdplatskapacitet
Vårdplatskapacitet, 100 till 299
Vårdstyrningsprogram: sök på Kontraktstyrd vård
Vårdtid
Vårdtidens längd: sök på Vårdtid
Vårdtillfälle: sök på Vårdepisod
Vårdutbildning
Vårdyrken
Vårdyrkesstuderande
Vårtor
Väder
Vägglöss
Vägledande rådgivning: sök på Direktiv rådgivning
Vägran att behandla
Vägtrafikolyckor
Välgörenhetsorganisationer
Vänner
Vänsterhänthet se Sidodominans
Vänsterkammardysfunktion
Vänsterkammarfunktion, nedsatt: sök på Vänsterkammardysfunktion
Väntelistor
Värd-parasitförhållanden
Värdering, köp och försäljning av läkarpraktik
Värkarbete
Värkarbete, framkallat
Värkarbete, för tidigt
Värkregistrering
Värksvaghet
Världshälsa: sök på Global hälsa
Världshälsoorganisationen
Värme: sök på Varm temperatur
Värmechockprotein 70: sök på HSP70-stressproteiner
Värmeslag
Värmeutmattning
Västafrika
Västvärlden
Väte
Vätecyanid
Vätejonkoncentration
Vätska i buken
Vätska i lungsäcken
Vätske- och elektrolytbalans
Vätske- och elektrolytobalans: sök på Vätske- och elektrolytrubbning
Vätske- och elektrolytrubbning
Vätskeintag: sök på Drickande
Vätsketerapi
Vätskeutgjutning i lungsäcken
Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign
Vävnads- och organanskaffning
Vävnads- och organtagning
Vävnadsbanker
Vävnadsdistribution
Vävnadsdöd
Vävnadsexpandrar
Vävnadsexpansion
Vävnadsextrakt
Vävnadsförvaring
Vävnadsgivare: sök på Organgivare
Vävnadslim
Vävnadsnybildning
Vävnadsodlingsmetoder
Vävnadsplasminogenaktivator
Vävnadsprov
Vävnadsteknik
Vävnadsterapi
Vävnadstransplantation
Vävnadsvänliga material
Växtberedningar
Växter
Växter, medicinal-: sök på Medicinalväxter
Växter, ätbara
Växter, ätliga: sök på Växter, ätbara
Växtextrakt
Växtförgiftning
Växtgifter
Växthuseffekt
Växtoljor