Ämnesord som börjar med T


T-cellsleukemi
T-cellsleukemi, vuxna
T-cellslymfom
T-lymfocyter
T-lymfocyter, cytotoxiska
T4-lymfocyter
Tabebuia
Tabeller
Tabletter
Tabu
Taiwan
Takotsubokardiomyopati
Takrin
Takrolimus
Takykardi
Takykardi, paroxysmal
Takykardi, supraventrikulär
Takykardi, ventrikulär: sök på Kammartakykardi
Takykininreceptorer
Tal
Talamus
Talassemi
Talidomid
Tallkottkörtel
Talstörningar
Talterapi: sök på Talvård
Taltydlighet
Taluppfattning
Talvård
Tamoxifen
Tamponger för kirurgiskt bruk
Tanatologi
Tand
Tandamalgam
Tandem-masspektrometri
Tandem-upprepade sekvenser
Tandfyllningsmaterial
Tandgnissling
Tandimplantat: sök på Dentala implantat
Tandkaries: sök på Karies
Tandkött
Tandlossning
Tandläkare
Tandläkarutbildning
Tandläkarvetenskap
Tandprofylax
Tandprotes
Tandsjukdomar
Tandskador
Tandstensskrapning: sök på Dental depuration
Tandställningar: sök på Bettskenor
Tanduppsättning
Tanduppsättning, permanent
Tandutdragning
Tandvård
Tandvård för handikappade: sök på Handikapptandvård
Tandvårdsetik
Tandvårdsförsäkring
Tandvårdskliniker
Tandvårdspersonal
Tandvårdsprofylax: sök på Tandprofylax
Tandvårdsspecialiteter
Tandvårdssystem
Tandvårdsutrustning
Tanzania
Taq-polymeras
Tardiv dyskinesi se Dyskinesi, läkemedelsframkallad
Tarmabsorption
Tarmar
Tarmen: sök på Tarmar
Tarmfickor
Tarmfistel
Tarmkatarr
Tarmkäxartärer
Tarmperforation
Tarmpolyper
Tarmpseudoobstruktion
Tarmsjukdomar
Tarmslemhinna
Tarmtumörer
Tarmtömning
Tarmtömning, ofrivillig
Tarmvred
Tartrazin
Tatuering
tau-proteiner
Tauproteiner: sök på tau-proteiner
Taurin
Taxol
Te
Teamvård
Tecken och symtom
Tecken och symtom, andning
Teckenspråk
Tecknade serier: sök på Tecknade serier, principer
Tecknade serier, principer
Teknetium Tc 99m-lidofenin
Teknetium Tc 99m-lidofenin : sök på Teknetium Tc 99m-lidofenin
Teknetium Tc 99m-sestamibi
Teknetium-99m-sestamibi: sök på Teknetium Tc 99m-sestamibi
Tekniker för fortplantningshjälp
Teknologi
Teknologi, biomedicinsk, utvärdering av: sök på Utvärdering av medicinsk teknologi
Teknologi, medicinsk: sök på Medicinsk teknologi
Teknologi, radiologisk: sök på Radiologisk teknologi
Teknologiapplicering
Telangiektasi, ärftlig hemorragisk
Telefax: sök på Fax
Telefon
Telekommunikationer
Telekonsultation
Telemedicin
Telemetri
Telepatologi
Teleradiologi
Television
Telomer
Telomeras
Temperament
Temperatur
Temporalarterit: sök på Jättecellsarterit
Temporalben: sök på Tinningben
Temporallob: sök på Tinninglob
Temporallobsepilepsi
Tendinit: sök på Seninflammation
Tendinopati
Tendosynovit: sök på Senskideinflammation
Tennis
Tennisarmbåge
Teobromin
Teofyllin
Teoretiska modeller
Terapeutisk beröring
Terapeutisk ekvivalens
Terapeutiska kulter
Terapi: sök på Behandlingsmetoder
Teratogener: sök på Fosterskadande medel
Terbutalin
Terfenadin
Terminal vård: sök på Terminalvård
Terminalvård
Terminologi
Terminologi se även Språkvetenskap
Terminologi, principer
Termogenes
Termografi
Termometrar
Terrorism
Testamenten
Testikel
Testikelinflammation
Testikelsjukdomar
Testikeltorsion
Testikeltumörer
Testosteron
Teststickor
Testutrustning, diagnostisk
Tetanus: sök på Stelkramp
Tetanusantitoxin: sök på Stelkrampsantitoxin
Tetanustoxoid: sök på Stelkrampstoxoid
Tetracyklin
Tetracykliner
Tetrahydroaminoakridin se Takrin
Tetraplegi
Tetrazoler
Teträolja
Texas
Textilier
TGF-beta
TGF-beta3
Thailand
Thrombangiitis obliterans
Thromboangiitis obliterans: sök på Thrombangiitis obliterans
Tiamin
Tiaminbrist
Tiaziddiuretika
Tiazider
Tiaziner
Tiazoler
Tiazolidinedioner
Tibet
Tibiafrakturer: sök på Skenbensfrakturer
Tick
Tickrubbningar
Ticstörningar: sök på Tickrubbningar
Tid
Tidig cancerupptäckt
Tidig diagnos
Tidig mobilisering
Tidig pedagogisk intervention
Tidigt åldrande
Tidningar
Tidsbeställning
Tidsfaktorer
Tidskrifter
Tidskrifter, principer
Tidsplanering
Tidsstudier
Tidsuppfattning
Tienamyciner
Tiklopidin
Tillgång på vårdpersonal
Tillgång till information
Tillståndsbevis för sjukhus
Tillväxt
Tillväxtfaktorreceptorer
Tillväxthormon
Tillväxthämmare
Tillväxthämning
Tillväxtstörningar
Tillväxtsubstanser
Timerosal
TIMP-1
Tinea
Tinea capitis: sök på Ringorm i hårbotten
Tinningben
Tinninglob
Tinnitus: sök på Öronsusning
Tiocyanater
Tiopental
Tioredoxin: sök på Tioredoxiner
Tioredoxiner
Tioridazin
Titan
Titthålskirurgiska tekniker
Tjernobylkatastrofen
Tjock- och ändtarmstumörer
Tjocktarm
Tjocktarmsinflammation
Tjocktarmspolyper
Tjocktarmssjukdomar
Tjocktarmssjukdomar, funktionella
Tjocktarmstumörer
Tjänstefel
Toaletter
Toaletträning
Tobak
Tobak (snus): sök på Snus
Tobaksberoende
Tobaksindustri
Tobaksrökning se Rökning
Togavirusinfektioner
Toll-liknande receptor 5
Toll-liknande receptorer
Tolvfingertarm
Tolvfingertarmens sjukdomar
Tolvfingertarmsinflammation
Tolvfingertarmssår
Tolvfingertarmstumörer
Tomografi: sök på Skiktröntgen
Tomografi, datoriserad: sök på Datortomografi
Tomografi, enfotons-: sök på Singelfotonemissionstomografi
Tomografi, NMR se Magnetisk resonanstomografi
Tomografi, positronemissions-: sök på Emissionstomografi
Tonfisk
Tonga
Tonsillektomi
Tonsillit: sök på Halsfluss
Tonsilltumörer
Tonårsgraviditet
Topografi, medicinsk
Topoisomerashämmare
TOR-kinaser
Torakala nerver: sök på Bröstkorgsnerver
Torakoskopi
Torakotomi
Torax: sök på Bröstkorg
Toraxdrän
Toraxkirurgi
Toraxkirurgiska tekniker
Toraxkotor: sök på Bröstkotor
Toraxröntgen
Toraxskador: sök på Bröstkorgsskador
Torgskräck
Toriumdioxid
Torsade de pointes: sök på Torsades de pointes
Torsades de pointes
Torsion: sök på Vridning
Torticollis: sök på Nackspärr
Tortyr
Total kvalitetsutveckling
Total lungkapacitet
Total minnesförlust, övergående
Tourettes syndrom
Tourniquet: sök på Tourniqueter
Tourniqueter
Toxikologi
Toxoplasma
Toxoplasmos, cerebral
Toxoplasmos, medfödd
Toxoplasmos, okulär
Trafikolyckor se Vägtrafikolyckor
Trakea: sök på Luftstrupe
Trakealtumörer: sök på Luftstrupstumörer
Trakeostomi
Trakeotomi
Traktion: sök på Sträckbehandling
Tramadol
Tranexamsyra
Transaminaser
Transdermalt plåster
Transducin
Transfektion
Transferrin
Transferrinreceptorer
Transfetter
Transformerande tillväxtfaktor beta: sök på TGF-beta
Transgener
Transglutaminaser
Transilluminering: sök på Genomlysning
Transkaukasus
Transkobalaminer
Transkraniell magnetstimulering
Transkription, genetisk
Transkriptionsfaktor AP-2
Transkriptionsfaktorer
Transkutan elektrisk nervstimulering: sök på Transkutan nervstimulering
Transkutan nervstimulering
Transplantat kontra värdreaktion: sök på Transplantat-mot-värdreaktion
Transplantat-mot-värdreaktion
Transplantatavstötning
Transplantation
Transplantation, autolog: sök på Autotransplantation
Transplantation, heterolog: sök på Xenotransplantation
Transplantation, homolog: sök på Allotransplantation
Transplantationsimmunologi
Transplantatocklusion, kärl
Transplantatocklusion, vaskulär: sök på Transplantatocklusion, kärl
Transplantats överlevnad: sök på Transplantatöverlevnad
Transplantatöverlevnad
Transport
Transposition av de stora kärlen
Transsexualism
Traumacentra
Traumacentrum: sök på Traumacentra
Traumagradsmått: sök på Skadegradsmått
Traumatisk chock: sök på Chock, traumatisk
Traumatologi
Tredagarsfeber
Tredje parts samtycke
Tremor: sök på Darrning
Tretinoin
Triamcinolonacetonid
Triaziner
Triazolam
Triazoler
Trichinella spiralis
Trichomonas, medel mot
Trichuris
Triglycerider
Trigonella
Trijodbensoesyror
Trijodtyronin
Trikinellos
Trikinos: sök på Trikinellos
Triklorättiksyra
Triklosan
Trikuspidalklaff
Trikuspidalklafförträngning
Trillingar
Trimetoprim
Trimetoprim-sulfametoxazol-kombination: sök på Trimetoprim-sulfametoxazolkombination
Trimetoprim-sulfametoxazolkombination
Trimetoprimresistens
Triolein
Trippelvaccin
Triticum
Tro
Trofoblast: sök på Trofoblaster
Trofoblaster
Trofoblasttumörer
Trofoblasttumörer, graviditetsbetingade
Trombektomi
Trombiculidae
Trombiculosis
Trombin
Trombocytadhesivitet
Trombocytaggregation
Trombocytaggregationshämmare
Trombocytaktivering
Trombocytaktiveringsfaktor
Trombocytantal
Trombocytderiverad tillväxtfaktor: sök på Trombocytrelaterad tillväxtfaktor
Trombocytemi, essentiell
Trombocytemi, hemorragisk: sök på Trombocytemi, essentiell
Trombocyter: sök på Blodplättar
Trombocytfunktionstester
Trombocytopeni
Trombocytos
Trombocytrelaterad tillväxtfaktor
Trombocytstörningar: sök på Blodplättssjukdomar
Trombocyttransfusion
Tromboembolism: sök på Blodproppssjukdomar
Trombofili
Tromboflebit
Trombolysbehandling
Trombolytika se Fibrinolytika
Trombolytisk terapi: sök på Trombolysbehandling
Trombopoietinreceptorer
Trombos: sök på Blodpropp
Tromboxaner
Tromboxanreceptorer
Trometamin
Tropikmedicin
Tropiskt klimat
Troponin
Troponin I
Troponin T
TRPV-katjonkanaler
Trumhinna
Trumhinneperforation
Tryck
Tryckkammare
Tryckmätning
Tryckning
Trycksår
Tryckt erratum
Tryckvågsskador: sök på Sprängskador
Trypanosoma
Trypanosoma cruzi
Trypanosomer: sök på Trypanosoma
Tryptaminer
Tryptofan
Tryptofanhydroxylas
Trä
Träd
Trängningsinkontinens
Trängsel
Träning av psykiskt utvecklingsstörda
Träsprit
Trötthet
Trötthetssyndrom, kroniskt
Tsunamier
Tubargraviditet
Tubarsterilisering
Tuberkulin
Tuberkulinprov
Tuberkulom, intrakraniellt
Tuberkulos
Tuberkulos hos kvinnan, genital
Tuberkulos hos mannen, genital
Tuberkulos, bovin
Tuberkulos, gastrointestinal
Tuberkulos, lung-: sök på Lungtuberkulos
Tuberkulos, lymfkörtel-: sök på Lymfkörteltuberkulos
Tuberkulos, läkemedelsresistent
Tuberkulos, läkemedelsresistent : sök på Tuberkulos, läkemedelsresistent
Tuberkulos, meningial: sök på Hjärnhinnetuberkulos
Tuberkulos, osteoartikulär: sök på Ledtuberkulos
Tuberkulos, peritoneal: sök på Peritonit, tuberkulös
Tuberkulos, urogenital
Tuberkulosföreningar
Tuberkulossällskap: sök på Tuberkulosföreningar
Tuberkulosvaccin
Tuberkulosvacciner
Tuggmuskler
Tuggmuskulatur: sök på Tuggmuskler
Tuggning
Tuggummi
Tularemi: sök på Harpest
Tumme
Tumör escape
Tumör-DNA
Tumör, okänd primär-: sök på Metastaser av okänt ursprung
Tumörantigener
Tumörantikroppar
Tumörcellinje
Tumörer
Tumörer i gemensamma gallgången
Tumörer i ändtarmsöppningen
Tumörer, experimentella
Tumörer, lokalisering
Tumörer, multipla endokrina
Tumörer, multipla primära
Tumörer, sekundära primära
Tumörer, strålningsframkallade
Tumörer, strålningsinducerade: sök på Tumörer, strålningsframkallade
Tumörinvasivitet
Tumörmarkörer, biologiska
Tumörmetastasering: sök på Metastaser
Tumörnekrosfaktor: sök på Tumörnekrosfaktor-alfa
Tumörnekrosfaktor-alfa
Tumörnekrosfaktorreceptorer
Tumörprocesser
Tumörrecidiv, lokalt
Tumörregression, spontan: sök på Tumörtillbakagång, spontan
Tumörstadieindelning
Tumörsuppressorgener
Tumörsuppressorprotein p53
Tumörsuppressorproteiner
Tumörtillbakagång, spontan
Tumörutsådd
Tumörvirusinfektioner
Tunga
Tungans sjukdomar
Tungband
Tunginflammation
Tungmetaller
Tungtumörer
Tunica intima
Tunn- och tjocktarmsinflammation
Tunntarm
Tunntarmen: sök på Tunntarm
Turkiet
Turksadel
Turners syndrom
TURP
Tvilling till tvilling-transfusion
Tvillingar
Tvillingar, sammanvuxna
Tvillingstudie
Tvillingstudier: sök på Tvillingstudier, principer
Tvillingstudier, principer
Tvålar
Tvång
Tvång, fysiskt
Tvångsbeteende
Tvångsintagning av psykiskt sjuka: sök på Psykiatrisk tvångsvård
Tvångssterilisering
Tvångssyndrom
Tvångsåtgärder, fysiska: sök på Tvång, fysiskt
Tvåäggstvillingar
Tvärkulturell jämförelse
Tvärsnittsanatomi
Tvärsnittsstudier
Tvärvetenskaplig kommunikation
Tvärvetenskapliga studier
Tyfoid: sök på Tyfoidfeber
Tyfoidfeber
Tyfus, endemisk loppburen
Tymektomi
Tymom
Tymosin
Tymus: sök på Bräss
Tymusextrakt
Tymustumörer
Tyngdlyftning
Typ 1-diabetes
Typ 2-diabetes
Typ A-personlighet
Typgodkännande
Tyreoidea: sök på Sköldkörtel
Tyreoideafunktionstest: sök på Sköldkörtelfunktionstester
Tyreoideahormoner: sök på Sköldkörtelhormoner
Tyreoideasjukdomar: sök på Sköldkörtelsjukdomar
Tyreoideatumörer: sök på Sköldkörteltumörer
Tyreoidektomi
Tyreoidit, autoimmun
Tyreoidit, subakut
Tyreoperoxidas
Tyreostatika
Tyreotoxikos
Tyreotoxisk kris
Tyreotropin
Tyreotropinfrisättande hormon
Tyreotropinfrisättande hormon se Protirelin
Tyreotropinreceptorer
Tyrosin
Tyroxin
Tyskland
Tång
Tår
Tårar
Tårgaser
Täckförband
Tältsjukhus
Tänkande
Tätortsbefolkning
Tätortsbefolkningars hälsa: sök på Hälsotillstånd, tätort
Tätortssjukhus
Tävlingsbeteende
Törst