Ämnesord som börjar med R


Rabdomyolys
Rabdomyosarkom
Rabies
Rabiesvaccin: sök på Rabiesvacciner
Rabiesvacciner
Racemaser och epimeraser
Racketsporter
Radikulit
Radio
Radioaktiva förorenande ämnen
Radioaktiva föroreningar: sök på Radioaktiva förorenande ämnen
Radioaktiva spårämnen
Radioaktivitet
Radioaktivt nedfall
Radioallergosorbent-test
Radioallergosorbenttest: sök på Radioallergosorbent-test
Radiofarmaka
Radiografi: sök på Röntgenundersökning
Radiografi, interventionell
Radiografi, torax: sök på Toraxröntgen
Radioimmunterapi
Radioisotoper
Radiokirurgi: sök på Strålkirurgi
Radiologi
Radiologi, interventionell
Radiologisk avdelning: sök på Röntgenavdelningar
Radiologisk teknologi
Radiologiska informationssystem
Radiometri
Radionuklidangiografi
Radionuklidavbildning
Radioterapi: sök på Strålbehandling
Radioterapi, datorstödd
Radioterapi, högenergi-: sök på Radioterapi, högenergisk
Radioterapi, högenergisk
Radioterapi, konformal
Radioterapiplanering, datorstödd: sök på Strålbehandlingsplanering, datorstödd
Radiovågor
Radium
Radiusfrakturer: sök på Strålbensfrakturer
Radon
Rakit: sök på Engelska sjukan
Raloxifen
Ramipril
Randomiserad klinisk prövning
Randomiserade kliniska prövningar som ämne
Randomiserade kontrollerade försök: sök på Randomiserade kliniska prövningar som ämne
Ranitidin
RANK-ligand
Rapportering av försäkringskrav
ras-gener
Raser
Rashygien
Rasrelationer
Rastlösa ben: sök på Rastlösa ben-syndrom
Rastlösa ben-syndrom
Raynauds sjukdom
Reagenskit, diagnostiska: sök på Testutrustning, diagnostisk
Reaktionspotentialer, auditoriska: sök på Elektriska retningspotentialer, auditiva
Reaktionstid
Receptavgifter
Receptbelagda läkemedel
Receptfria läkemedel
Receptor, epidermal tillväxtfaktor
Receptor, IGF typ 1
Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor alfa
Receptorer, adrenerga
Receptorer, adrenerga beta-2-: sök på beta-2-adrenerga receptorer
Receptorer, androgen-: sök på Androgenreceptorer
Receptorer, antigen, T-celler
Receptorer, cellyte-: sök på Cellytereceptorer
Receptorer, cytokin-: sök på Cytokinreceptorer
Receptorer, dopamin-: sök på Dopaminreceptorer
Receptorer, endogena substansers
Receptorer, endotelin-: sök på Endotelinreceptorer
Receptorer, fibroblasttillväxtfaktor
Receptorer, fibroblasttillväxtfaktor-: sök på Receptorer, fibroblasttillväxtfaktor
Receptorer, GABA-: sök på GABA-receptorer
Receptorer, GABA-bensodiazepin-
Receptorer, glukokortikoid-: sök på Glukokortikoidreceptorer
Receptorer, glutamat-: sök på Glutamatreceptorer
Receptorer, gonadorelin-
Receptorer, immunologiska: sök på Immunreceptorer
Receptorer, insulin-: sök på Insulinreceptor
Receptorer, interleukin-2-: sök på Interleukin-2-receptorer
Receptorer, kalcitoningenrelaterad peptid
Receptorer, kolecystokinin-: sök på Kolecystokininreceptorer
Receptorer, kolonistimulerande faktor
Receptorer, kolonistimulerande faktor-: sök på Receptorer, kolonistimulerande faktor
Receptorer, leukotrien-: sök på Leukotrienreceptorer
Receptorer, läkemedels-: sök på Läkemedelsreceptorer
Receptorer, N-metyl-D-aspartat-: sök på NMDA-receptorer
Receptorer, nervtillväxtfaktor-: sök på Nervtillväxtfaktorreceptorer
Receptorer, neuropeptid-: sök på Neuropeptidreceptorer
Receptorer, opioid-: sök på Opioidreceptorer
Receptorer, prostaglandin-: sök på Prostaglandinreceptorer
Receptorer, purinerga P1-: sök på P1-receptorer
Receptorer, purinerga P2: sök på P2-receptorer
Receptorer, sensoriska: sök på Sensoriska receptorceller
Receptorer, serotonin-: sök på Serotoninreceptorer
Receptorer, somatostatin-: sök på Somatostatinreceptorer
Receptorer, synaptiska
Receptorer, T-cellsantigen-: sök på Receptorer, antigen, T-celler
Receptorer, takykinin-: sök på Takykininreceptorer
Receptorer, tillväxtfaktor-: sök på Tillväxtfaktorreceptorer
Receptorer, trombocytderiverad tillväxtfaktor-: sök på PDGF-receptorer
Receptorer, tromboxan-: sök på Tromboxanreceptorer
Receptorer, tyreoideahormon-: sök på Sköldkörtelhormonreceptorer
Receptorer, tyreotropin-: sök på Tyreotropinreceptorer
Receptorer, virus-: sök på Virusreceptorer
Receptorer, östrogen-: sök på Östrogenreceptorer
Receptorprotein-tyrosinkinas
Receptorprotein-tyrosinkinaser
Recidiv: sök på Återfall
Redaktionspolicy
Referensböcker
Referensböcker, medicinska
Referensstandarder: sök på Standarder
Referensvärden: sök på Normalvärden
Referentbedömning: sök på Kollegial granskning inom forskning
Reflektorisk sympatisk dystrofi
Reflex
Reflex, pupill-: sök på Pupillreflex
Reflex, vestibulo-okulär
Refluxesofagit
Refraktionsfel: sök på Brytningsfel
Refraktiv kirurgi
Regenerativ medicin
Regeringsmakt
Regeringsorgan
Regional hälso- och sjukvårdsplanering
Regionala sjukvårdsprogram: sök på Regionala vårdprogram
Regionala vårdprogram
Regionalt blodflöde
Register
Reglering av genuttryck
Reglering av genuttryck, leukemi
Reglering av genuttryck, utveckling
Regn
Regressionsanalys
Regulon
Rehabilitering
Rehabilitering av hörselskadade
Rehabilitering av nedsatt hörsel: sök på Rehabilitering av hörselskadade
Rehabilitering av tal- och språkstörningar
Rehabilitering, yrkesinriktad
Rehabiliteringscentra
Rehabiliteringscentrum: sök på Rehabiliteringscentra
Rehabiliteringsomvårdnad
Rehydreringslösningar
Reimplantation
Rekombinanta fusionsproteiner
Rekombinanta proteiner
Rekombination, genetisk
Rekonstruktivkirurgiska tekniker
Rekreation
Rektalfistel: sök på Ändtarmsfistel
Rektalprolaps: sök på Ändtarmsframfall
Rektalsjukdomar: sök på Ändtarmssjukdomar
Rektaltumörer: sök på Ändtarmstumörer
Rektum: sök på Ändtarm
Relationer mellan generationer: sök på Generationsrelationer
Relativa värdeskalor: sök på Relativt värde-skalor
Relativt värde-skalor
Religion
Religion och medicin
Religion och psykologi
Religion och sex
Religion och vetenskap
Religiösa sjukhus: sök på Sjukhus, religiösa
Remiss och konsultation
Remission, spontan
Remissionsinduktion
Remitterande multipel skleros
Remoxiprid
Renar
Renhållning
Renin-angiotensin-systemet: sök på Renin-angiotensinsystem
Renin-angiotensinsystem
Rensning
Reologi
Reoperation
Reperfusion
Reperfusionsskada
Repetitiva nukleinsyrasekvenser: sök på Upprepade sekvenser, nukleinsyra
Reproduktion: sök på Fortplantning
Reproduktionstekniker
Reptiler
Republiken Korea
Resor
Respiration: sök på Andning
Respiration, artificiell: sök på Andning, konstgjord
Respirationssviktssyndrom hos nyfödda: sök på Andnödssyndrom hos nyfödda
Respiratorassocierad pneumoni
Respiratorer
Respiratorisk insufficiens: sök på Andningssvikt
Respiratorisk insufficiens hos vuxna, akut svår: sök på Andnödssyndrom hos vuxna
Respiratorisk mekanik: sök på Andningsmekanik
Respiratorisk terapi: sök på Andningsvård
Respiratorisk överkänslighet
Respiratoriska syncytialvirus
Respiratoriska syncytialvirusinfektioner
Respiratoriskt syncytialvirus, humant
Respiratoriskt syncytievirus, infektioner med: sök på Respiratoriska syncytialvirusinfektioner
Restauranger
Restriktionsenzymspolymorfism
Resultat- och metodvärdering
Resultat- och processvärdering (Hälso- och sjukvård)
Resultats reproducerbarhet
Resultatvärdering
Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)
Resursfördelning
Resursguider
Retande ämnen
Retikulära systemet: sök på Retikulärt system
Retikulärt system
Retina: sök på Näthinna
Retinala ganglieceller
Retinaldehyd
Retinitis pigmentosa
Retinoblastom
Retinoblastomgener
Retinoblastomprotein
Retinoider
Retinoidsyrareceptorer
Retinopati hos prematura
Retinsyrabindande proteiner
Retrofaryngeal abscess
Retroperitoneala tumörer
Retroperitonealrum
Retroperitonealrummet: sök på Retroperitonealrum
Retroperitonealtumörer: sök på Retroperitoneala tumörer
Retrospektiva studier
Retrospektivt moraliskt omdöme
Retroviridae
Retroviridaeinfektioner
Retroviridaeproteiner
Retrovirusproteiner: sök på Retroviridaeproteiner
Retts syndrom
Reumafaktor
Reumatisk feber: sök på Reumafaktor
Reumatiska sjukdomar
Reumatologi
Reunion
Revbensfrakturer
Reverstranskriptashämmare
Reyes syndrom
Rh-Hr-blodgruppssystem
Rh-isoimmunisering
Rhinophyma: sök på Rinofym
Rhinovirus
Rhodiola
Ribavirin
Rickettsia
Rickettsia-infektioner: sök på Rickettsiainfektioner
Rickettsiaceae-infektioner: sök på Rickettsiaceaeinfektioner
Rickettsiaceaeinfektioner
Rickettsiainfektioner
Rifampin
Rifamyciner
Riktad genreparation
Riktad organdonation
Riktlinjer: sök på Riktlinjer som ämne
Riktlinjer för social kontroll
Riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsplanering
Riktlinjer som ämne
Riluzol
Ringorm i hårbotten
Rinit: sök på Snuva
Rinit, allergisk, perenn
Rinit, allergisk, årstidsbunden
Rinofym
Rinoplastik
Rinosklerom
Ris: sök på Oryza sativa
Risk
Riskabla ämnen: sök på Hälso- och miljöfarliga ämnen
Riskanpassning
Riskbedömning
Riskbeteende
Riskfaktorer
Riskhantering
Riskreduktionsbeteende
Risktagande
Risperidon
RNA
RNA-interferens
RNA-sekvensanalys
RNA-styrt DNA-polymeras: sök på Omvänt transkriptas
RNA, budbärar
RNA, budbärar-: sök på RNA, budbärar
RNA, katalytiskt
RNA, ribosomalt, 16S
RNA, ribosomalt, 16S-: sök på RNA, ribosomalt, 16S
RNA, viralt
Robotteknik
ROC-kurvanalys
Rodnad
Rogivande läkemedel, icke-barbiturat
Roll
Rollspel
Romerska riket
Rorschachs test
Rosenfinnar
Rosettbildning
Rosfeber
Rotation
Rotatorkuff
Rotavirusinfektioner
Rotavirusvacciner
Rotfyllning
Rouxanastomos
Roxitromycin
Rubella: sök på Röda hund
Rubellavaccin: sök på Rödahundvaccin
Rullstolar
Rumsbeteende
Rumänien
Rund ligament
Ruptur: sök på Bristning
Ruptur, spontan: sök på Spontanbristning
Rutinprov
Rygg
Ryggbedövning
Ryggen: sök på Rygg
Ryggkotsinflammation
Ryggläge
Ryggmärg
Ryggmärgen: sök på Ryggmärg
Ryggmärgsbråck
Ryggmärgskompression
Ryggmärgssjukdomar
Ryggmärgsskador
Ryggmärgstumörer
Ryggrad
Ryggraden: sök på Ryggrad
Ryggradsdjur
Ryggradsfrakturer
Ryggradsförträngning
Ryggradsnerver
Ryggradssjukdomar
Ryggradsskador
Ryggradstumörer
Ryggskador
Ryggsmärta
Rymdflygning: sök på Rymdfärd
Rymdfärd
Rymdsimulering
Rymduppfattning
Ryssland
Ryssland (före 1917): sök på Ryssland (före-1917)
Ryssland (före-1917)
Rådgivning
Rådgivningskommittéer
Råttor
Räddningsarbete
Rätt att dö: sök på Rätten att dö
Rätt att ha barn
Rätten att dö
Rättsgenetik
Rättsmedicin
Rättsodontologi
Rättspatologi
Rättspsykiatri
Rättstoxikologi
Rättsvetenskap
Röd blodkropps-aplasi, renodlad: sök på Erytroblastopeni
Röda blodkroppar
Röda hund
Röda korset
Rödahundvaccin
Rödsot
Rökavvänjning
Rökblandad dimma
Rökning
Rökning, passiv: sök på Passiv rökning
Rökstopp: sök på Rökavvänjning
Röntgenavdelningar
Röntgenbildsförstärkning
Röntgendensitometri
Röntgenfilm
Röntgenkontrastundersökning av gallvägarna
Röntgenstrålar: sök på Röntgenstrålning
Röntgenstrålning
Röntgentomografi
Röntgenundersökning
Rörelse: sök på Kroppsrörelse
Rörelseorganen se Muskuloskeletala systemet
Rörelserubbningar
Rörelsesjuka: sök på Åksjuka
Rörelsestörningar: sök på Rörelserubbningar
Rörelseuppfattning
Röst
Rösten: sök på Röst
Röstkvalitet
Röstrubbningar: sök på Röststörningar
Röststörningar
Röstträning