Ämnesord som börjar med P


P-blodgruppssystem
P-blodgruppssystemet: sök på P-blodgruppssystem
P-glykoprotein
P-piller
P-piller, hormonella
P-piller, kombinerade
P-piller, postkoitala
P-piller, postkoitala, hormonella
P-piller, syntetiska
P1-receptorer
P2-receptorer
p53-gener
Pacemaker, artificiell: sök på Pacemaker, konstgjord
Pacemaker, konstgjord
Pagets sjukdom i bröstkörteln
Pagets sjukdom, extramammar
Pakistan
Paklitaxel
Paleontologi
Paleopatologi
Palladium
Palliativ vård
Palpation
Pan troglodytes
Panax
Pancytopeni
Pandemier
Panikattack
Panikångeststörning: sök på Panikattack
Pankreas: sök på Bukspottkörtel
Pankreas, exokrin
Pankreasfistel: sök på Bukspottkörtelfistel
Pankreasgångar: sök på Bukspottkörtelgångar
Pankreassjukdomar: sök på Bukspottkörtelsjukdomar
Pankreastransplantation: sök på Bukspottkörteltransplantation
Pankreastumörer: sök på Bukspottkörteltumörer
Pankreatektomi
Pankreatikoduodenektomi
Pankreatisk pseudocysta
Pankreatit: sök på Bukspottkörtelinflammation
Pankreatoduodenektomi
Panna
Panuveit
Papaverin
Papillarmuskler
Papillom
Papillomviridae
Papillomvirus
Papillomvirus
Papillomvirus 16
Papillomvirus 18
Papillomvirus 6
Papillomvirus, humant
Papillomvirusinfektioner
Papillomvirusvacciner
Papovaviridae-infektioner: sök på Papovaviridaeinfektioner
Papovaviridaeinfektioner
Papper
Paracentes
Paracetamol se Acetaminofen
Parafilier: sök på Sexuella avvikelser
Parafimos
Paralys: sök på Förlamning
Paralys, familjär periodisk
Paralyser, familjära periodiska
Paramedicinsk personal
Paramyxoviridaeinfektioner
Paraneoplastiska syndrom
Paranoia
Paranoisk personlighetsstörning
Parapares, tropisk spastisk
Paraplegi: sök på Förlamning, dubbelsidig
Paraproteinemier
Parasiter
Parasitmedel
Parasitologi
Parasitsjukdomar
Parasitära sjukdomar: sök på Parasitsjukdomar
Parasympatikusblockerare
Parasympatolytika: sök på Parasympatikusblockerare
Paratyreoidea: sök på Bisköldkörtlar
Paratyreoideahormoner: sök på Bisköldkörtelhormoner
Paratyreoideasjukdomar: sök på Bisköldkörtelsjukdomar
Paratyreoideatumörer: sök på Bisköldkörteltumörer
Paratyreoidektomi
Parechovirus
Parenteral nutrition: sök på Parenteral näring
Parenteral nutrition, total: sök på Parenteral näring, total
Parenteral nutrition, total, i hemmet: sök på Parenteral näring i hemmet, total
Parenteral näring
Parenteral näring i hemmet
Parenteral näring i hemmet, total
Parenteral näring, total
Paris
Paritet
Parkeringar
Parkinsonism
Parkinsons sjukdom
Parodontal abscess
Parodontala sjukdomar
Parodontala skenor
Parotit: sök på Öronspottkörtelinflammation
Paroxetin
Partialtryck
Partiell tromboplastintid
Partikelstorlek
Partnermisshandel
Parvoviridaeinfektioner
Parvovirus B19, humant
Parvovirusinfektioner
Passiv rökning
Pasteurella multocida
Pasteurellainfektioner
Patellofemoralt smärtsyndrom
Patent: sök på Patent, principer
Patent, principer
Patientacceptans av hälso- och sjukvård
Patientacceptans av sjukvård: sök på Patientacceptans av hälso- och sjukvård
Patientadministration
Patientavgifter
Patientavhopp
Patientbesökare
Patientcentrerad vård
Patientens belåtenhet: sök på Patienttillfredsställelse
Patientens medverkan: sök på Patientinflytande
Patientens ordinationsföljsamhet: sök på Patientföljsamhet
Patienter
Patienters tillgång till journal
Patientfullmakt
Patientföljsamhet
Patientförsäkring se Ansvarsförsäkring
Patientidentifiering: sök på Patientidentifieringssystem
Patientidentifieringssystem
Patientinflytande
Patientinformation: sök på Patientinformation, principer
Patientinformation, principer
Patientintagning
Patientisolering
Patientjournaler
Patientkredit och betalning
Patientlagstiftning
Patientnära system
Patientomflyttning
Patientomhändertagande
Patientpreferens
Patientrum
Patienträttigheter
Patienträttighetslagar
Patientsäkerhet
Patienttillfredsställelse
Patienttransporter
Patienturval
Patientutredning och -uppföljning
Patientutskrivning
Patientvård: sök på Omvårdnad
Patientvårdlag: sök på Vårdlag
Patientvårdplanering: sök på Vårdplanering
Patientåterintagning: sök på Återintagning
Patientövervakning
Patologi
Patologi, klinisk
Patologiska tillstånd, anatomiska
Patologiska tillstånd, tecken och symtom
PDGF-receptorer
Pediatrik
Pediculus
Pedofili
Pellagra
Pelvimetri: sök på Bäckenmätning
Pemfigoid, bullös
Penicillin G
Penicillin G, prokain
Penicillin G, prokain-: sök på Penicillin G, prokain
Penicillin V
Penicilliner
Penicillinresistens
Penicillium
Penicillium chrysogenum
Penis
Peniserektion
Penistumörer
Pensioner
Pensionering
Pentobarbital
Peptidantibiotika
Peptider
Peptider, cykliska
Peptidhydrolaser
Peptiskt sår
Peptiskt sår se även Tolvfingertarmssår och/eller Magsår
Peptiskt sår, blödande
Peptiskt sår, perforerat
Perception: sök på Uppfattning
Perceptionsstörningar
Perfenazin
Perfusion: sök på Genomspolning
Perfusion, regional: sök på Cancerkemoterapi, regional perfusion
Perfusionsavbildning
Perifera kärlsjukdomar
Perifera nerver
Perifera nervsjukdomar
Perifera nervsystemet
Perifera nervsystemets sjukdomar
Perifera nervsystemets tumörer
Perifera nervtumörer: sök på Perifera nervsystemets tumörer
Perifär artärsjukdom
Perikardiell utgjutning
Perikardiet: sök på Hjärtsäck
Perikardiocentes
Perikardit: sök på Hjärtsäcksinflammation
Perikardutgjutning: sök på Perikardiell utgjutning
Perimetri: sök på Synfältsmätning
Perinatal dödlighet
Perinatal omvårdnad
Perinatalvård: sök på Perinatal omvårdnad
Perinatologi
Perindopril
Perineum: sök på Mellangård
Periodicitet
Periodika: sök på Tidskrifter, principer
Periodontala sjukdomar: sök på Parodontala sjukdomar
Periodontit: sök på Tandlossning
Perioperativ omvårdnad
Perioperativ period
Perioperativ vård: sök på Omvårdnad i operationssalar
Perioperativ vård: sök på Perioperativ omvårdnad
Perioperativt omhändertagande
Perissodactyla
Peritonealdialys: sök på Påsdialys
Peritonealdialys, kontinuerlig: sök på Peritonealdialys, kontinuerlig ambulant
Peritonealdialys, kontinuerlig ambulant
Peritonealrummet: sök på Bukhinnehåla
Peritonealspolning
Peritonealvenös shunt
Peritoneoskopi se Laparoskopi
Peritoneovenös shunt: sök på Peritonealvenös shunt
Peritoneum: sök på Bukhinna
Peritonit: sök på Bukhinneinflammation
Peritonit, tuberkulös
Perkussion
Peroxidas
Peroxiddismutas
Peroxisomal sjukdom se Ämnesomsättningsrubbningar, medfödda
Persian Gulf-syndrom
Personal med utländsk examen
Personal-familj-relationer: sök på Vårdare-familjerelationer
Personal-patient-relationer: sök på Vårdare-patientrelationer
Personal, sjukhus-: sök på Sjukhuspersonal
Personaladministration
Personaladministration på sjukhus
Personaladministrativa samverkansgrupper
Personalanskaffning och schemaläggning: sök på Personalbemanning och schemaläggning
Personalbemanning och schemaläggning
Personalförvaltning: sök på Personaladministration
Personallojalitet
Personalnedskärning
Personalrekrytering
Personalrörlighet
Personalurval: sök på Personalrekrytering
Personalutveckling
Persondatorer
Personer utan sjukförsäkring
Personlig autonomi
Personlig tillfredsställelse
Personliga hälsojournaler
Personliga relationer
Personlighet
Personlighetsbedömning
Personlighetsklyvning
Personlighetsprofilformulär
Personlighetsstörningar
Personlighetstest: sök på Personlighetstester
Personlighetstester
Personlighetsutveckling
Pertussis se Kikhosta
Peru
Pest
Pesticider: sök på Bekämpningsmedel
Pesticidrester: sök på Bekämpningsmedelsrester
Petidin se Meperidin
Petroleum
Phthiraptera
Pica
Picibanil
Picornaviridaeinfektioner
Piebaldism
Pigmentationsstörningar: sök på Pigmenteringsrubbningar
Pigmentepitel, ögats: sök på Näthinnepigmentepitel
Pigmentering
Pigmenteringsrubbningar
Pigmentnevus
Pilokarpin
Pilotstudier
Piperaziner
Piperidiner
Pisksnärtsskador
Pivampicillin
Pivmecillinam: sök på Amdinocillinpivoxil
Placebo
Placeboeffekt
Placenta: sök på Moderkaka
Placentacirkulation
Placentainsufficiens
Placentarretention: sök på Kvarhållen moderkaka
Placentasjukdomar
Plagiering
Plakat, principer
Planering av hälso- och sjukvårdsbehov
Plasma
Plasmabyte
Plasmaersättningsmedel
Plasmaferes
Plasmaproteiner se Blodproteiner
Plasmider
Plasminogenaktivatorer
Plasminogeninaktivatorer
Plasmodium
Plasmodium falciparum
Plasmodium knowlesi
Plaster
Plastikkirurgi
Platina
Plattfot
Pleura: sök på Lungsäck
Pleurahåla
Pleurasjukdomar: sök på Lungsäckssjukdomar
Pleuratumörer: sök på Lungsäckstumörer
Pleurautgjutning: sök på Vätskeutgjutning i lungsäcken
Pleurautgjutning, malign: sök på Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign
Pleurit: sök på Lungsäcksinflammation
Plexus coeliacus: sök på Solar plexus
Ploidier
Pluripotenta stamceller
Plötslig död
Plötslig dövhet
Plötslig hjärtdöd
Plötslig spädbarnsdöd
Pneumatosis cystoides intestinalis
Pneumektomi
Pneumocystis
Pneumocystis carinii: sök på Pneumocystis
Pneumokockinfektioner
Pneumokockvacciner
Pneumoni: sök på Lunginflammation
Pneumoni, aspirations-: sök på Aspirationspneumoni
Pneumoni, bakteriell: sök på Lunginflammation, bakteriell
Pneumoni, mykoplasma-: sök på Lunginflammation, mykoplasma
Pneumoni, pneumokock-: sök på Lunginflammation, pneumokock
Pneumoni, stafylokock-: sök på Lunginflammation, stafylokock
Pneumoperitoneum
Pneumoradiografi
Pneumotorax: sök på Luft i lungsäcken
Podofyllotoxin
Podophyllum
POEMS-syndrom
Poesi
Poesi: sök på Poesi, principer
Poesi, principer
Poissonregression
Polen
Policy-uppläggning
Poliklinisk kirurgi: sök på Dagkirurgiska tekniker
Poliklinisk vård: sök på Öppenvård
Polikliniska mottagningar: sök på Öppenvårdsmottagningar
Polio
Poliovacciner
Poliovirus
Polis
Politik
Politiska system
Pollen
Polonium
Polyaminer
Polybromerade bifenyler
Polycystiskt ovariesyndrom
Polycystiskt ovarium: sök på Polycystiskt ovariesyndrom
Polycystnjure, autosomal dominant
Polycystnjure, autosomal recessiv
Polycytemi
Polycythaemia vera
Polydaktyli
Polyendokrinopatier, autoimmuna
Polyestrar
Polyetylenglykoler
Polyfarmaci
Polyklorerade bifenyler
Polymeraskedjereaktion
Polymerer
Polymetylmetakrylat
Polymorfism
Polymorfism, enkelnukleotid
Polymorfism, genetisk
Polymorfism, restriktionsfragmentlängd
Polymorfism, restriktionsfragmentlängds-: sök på Polymorfism, restriktionsfragmentlängd
Polymyalgia rheumatica
Polyneurit: sök på Polyneuropatier
Polyneuropatier
Polyomavirus
Polyomavirus macacae: sök på Simianvirus 40
Polyomavirusinfektioner
Polyper
Polypossyndrom, familjärt
Polyradikuloneurit: sök på Polyradikuloneuropati
Polyradikuloneuropati
Polyradikuloneuropati, kronisk inflammatorisk demyeliniserande
Polyradikulopati
Polytetrafluoretylen
Polyuretaner
Polyuri
Polyvinylklorid
Ponderal se Fenfluramin
Ponsvinkel
Poplitea-artär: sök på Knävecksartär
Populära verk
Porfyri
Porfyri, akut intermittent
Porfyri, erytrohepatisk: sök på Porfyri, hepatoerytropoietisk
Porfyri, erytropoetisk
Porfyri, hepatoerytropoietisk
Porphyria cutanea tarda
Portal hypertension
Portoenterostomi, hepatisk
Portosystemisk shunt, kirurgisk
Portosystemisk shunt, transjugular intrahepatisk
Porträtt
Porträtt: sök på Porträtt, principer
Porträtt, principer
Portugal
Positivt luftvägstryck, respiration med: sök på Övertrycksventilation
Positronemissionstomografi
Post
Post partum-hemorragi: sök på Postpartumblödning
Postflebitiskt syndrom
Postkommotionella syndrom
Postmenopaus
Postnatal vård
Postoperativ blödning
Postoperativ hemorragi: sök på Postoperativ blödning
Postoperativ illamående och kräkning
Postoperativ infektion se Kirurgisk sårinfektion
Postoperativ period
Postoperativ vård
Postoperativa komplikationer
Postpartumblödning
Postpartumdepression
Postpartumperiod
Postpoliosyndrom
Postprandiell period
Posttrombotiskt syndrom: sök på Postflebitiskt syndrom
Postural jämvikt
Povidon
Poxviridaeinfektioner
Poxvirusinfektioner: sök på Poxviridaeinfektioner
PPAR gamma
PR
Prader-Willis syndrom
Praktik under handledning
Praktiktjänstgöring
Praktiska riktlinjer: sök på Kliniska riktlinjer som ämne
Prasteron: sök på Dehydroepiandrosteron
Pravastatin
Pre-excitationssyndrom: sök på Preexcitationssyndrom
Preanestetisk medicinering: sök på Premedicinering vid bedövning
Prebiotika
Prediktivt värde av test: sök på Prediktivt värde av tester
Prediktivt värde av tester
Prednisolon
Prednison
Preeklampsi: sök på Havandeskapsförgiftning
Preexcitationssyndrom
Prefrontal kortex
Prefrontalkortex: sök på Prefrontal kortex
Pregabalin
Preimplantationsfas: sök på Preimplantatorisk fas
Preimplantatorisk diagnos
Preimplantatorisk diagnos : sök på Preimplantatorisk diagnos
Preimplantatorisk fas
Premedicinering
Premedicinering vid bedövning
Premenstruellt syndrom
Prenatal diagnos: sök på Fosterdiagnostik
Prenatal exponering, sena effekter
Prenatal vård
Preoperativ period
Preoperativ vård
Presenilin-1
Prestation
Prestationsbaserad ersättning, system för: sök på Ersättning per åtgärd
Prestationsbedömning: sök på Arbetsprestationsbedömning
Prestationsersättning
Prestationsstimulerande medel
Prevalens
Preventiv hälsovård: sök på Förebyggande hälsovård
Preventiv medicin: sök på Förebyggande medicin
Preventivmedel för kvinnor
Preventivmedel för män
Preventivmedel, kemiska
Preventivmedel, kemiska, för kvinnor
Preventivmedel, kemiska, för män
Prilokain
Primater
Primär myelofibros
Primärprevention
Primärvård
Primärvård se även Regionala vårdprogram
Primärvårdsläkare
Prioner
Prionsjukdomar
Prioritering i sjukvård: sök på Hälso- och sjukvårdsprioriteringar
Priser och utmärkelser: sök på Utmärkelser och priser
Prissättning
Privat sektor
Privata sektorn: sök på Privat sektor
Privatisering
Privatliv
Privatpraktik
Privatsjukhus
Probiotika
Problembaserad inlärning
Problemläkare: sök på Läkarinkompetens
Problemlösning
Problemorienterade journaler
Processer inom ekologi och miljö
Processvärdering (Hälso- och sjukvård)
Prodrugs
Produktbevakning efter marknadsföring
Produktmärkning
Professionell inkompetens
Professionell kompetens: sök på Yrkeskompetens
Progestationshormoner: sök på Progestiner
Progestationshormoner, syntetiska: sök på Gestagena hormoner, syntetiska
Progesteron
Progestiner
Prognos
Programevaluering
Programutveckling
Proguanil
Projektiva tester
Prokaryota celler: sök på Prokaryotiska celler
Prokaryotiska celler
Proklorperazin
Proktokolektomi, restaurerande: sök på Ileoanal reservoar
Proktoskopi
Prolaktin
Prolaktinom
Prolaps: sök på Framfall
Promotorregioner, genetik
Propaganda
Propan
Propiofenoner
Propionibacterium acnes
Propionsyror
Propofol
Propolis
Proportional hazard-modeller
Propoxifen: sök på Dextropropoxifen
Propranolol
Proprioception
Prosopagnosi: sök på Ansiktsblindhet
Prospektiva betalningssystem
Prospektiva studier
Prospektivt betalningssystem: sök på Prospektiva betalningssystem
Prostacykliner se Epoprostenol
Prostaglandinblockerare
Prostaglandiner
Prostaglandiner E
Prostaglandiner E, syntetiska
Prostaglandiner I
Prostaglandiner X se Epoprostenol
Prostaglandinreceptorer
Prostata
Prostataförstoring
Prostatahyperplasi: sök på Prostataförstoring
Prostataspecifikt antigen
Prostatatumörer
Prostatektomi
Prostatit
Prostitution
Protaminer
Proteashämmare
Protein C
Protein p53: sök på Tumörsuppressorprotein p53
Protein-energi-malnutrition: sök på Proteinundernäring
Protein-serin-treoninkinaser
Protein-tyrosinkinas: sök på Protein-tyrosinkinaser
Protein-tyrosinkinaser
Proteinbindning
Proteinbiosyntes
Proteiner
Proteiner i kosten
Proteinhydrolysater
Proteinkinas C
Proteinkinaser
Proteinkinashämmare
Proteinkonfiguration
Proteinprekursorer
Proteinsynteshämmare
Proteintransport
Proteinundernäring
Proteinuri: sök på Äggvita i urin
Proteinveckning
Proteom
Protes, bristfällig: sök på Proteslossning
Protesdesign: sök på Proteskonstruktion
Proteser och implantat
Protesimplantation
Proteskonstruktion
Proteslossning
Protesrelaterade infektioner
Proteus mirabilis
Protirelin: sök på Tyreotropinfrisättande hormon
Protoner
Protonkogenproteiner
Protonkogenproteiner B-raf
Protonkogenproteiner c-kit
Protonpumpar
Protonpumpshämmare
Protozoiska antikroppar
Protozomedel
Protozoproteiner
Protrombin
Protrombintid
Provhantering
Provrörsbefruktning
Prurigo
Prästerskap
Pseudartros: sök på Falsk led
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas-infektioner: sök på Pseudomonasinfektioner
Pseudomonasinfektioner
Pseudomyxoma peritonei
Pseudopseudohypoparatyreoidism: sök på Pseudopseudohypoparatyreos
Pseudopseudohypoparatyreos
Pseudotumor cerebri: sök på Benign intrakraniell tryckökning
Pseudoxanthoma elasticum
Psilocybin
Psoasabscess
Psoralener
Psoriasis
Psoriasisartrit
Psykiatri
Psykiatrimottagningar, lokala
Psykiatrisk avdelning: sök på Psykiatriska avdelningar
Psykiatrisk omvårdnad
Psykiatrisk tvångsvård
Psykiatrisk vård
Psykiatrisk vård: sök på Psykiatrisk omvårdnad
Psykiatriska avdelningar
Psykiatriskt status, skattningsskalor
Psykisk hälsa
Psykisk hälsovård: sök på Psykiatrisk vård
Psykisk utmattning
Psykiska processer
Psykiska störningar
Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen
Psykiskt sjuka personer
Psykiskt utvecklingsstörda: sök på Förståndshandikappade
Psykoakustik
Psykoanalys
Psykoanalytisk teori
Psykoanalytisk terapi
Psykodrama
Psykofarmaka
Psykofarmakologi
Psykofysiologi
Psykofysiologiska störningar: sök på Psykosomatiska sjukdomar
Psykokirurgi
Psykologi
Psykologi, medicinsk
Psykologi, social-: sök på Socialpsykologi
Psykologisk stress
Psykologisk teori
Psykologisk återhämtningsförmåga
Psykologiska modeller
Psykologiska tester
Psykologsamtal
Psykometri
Psykomotorisk funktion
Psykoneuroimmunologi
Psykopatologi
Psykoser, substansinducerade: sök på Psykoser, toxiska
Psykoser, toxiska
Psykosexuell utveckling
Psykosexuella störningar
Psykosocial deprivation
Psykosociala stödsystem se Socialt stöd
Psykosocialt arbete
Psykosomatisk medicin
Psykosomatiska sjukdomar
Psykoterapi
Psykoterapi, grupp-: sök på Gruppsykoterapi
Psykoterapi, korttids
Psykotiska störningar
Psykotropa medel: sök på Psykofarmaka
Pubertet
Pubertet, fördröjd
Pubertet, försenad: sök på Pubertet, fördröjd
Public relations se PR
Publicering
Publicerings-bias: sök på Publiceringsbias
Publiceringsbias
Publikationer
PubMed
Puder
Puerperala störningar: sök på Barnsängssjukdomar
Puerperium: sök på Barnsängstiden
Puerto Rico
Pulm- se även Lung-
Pulmektomi
Pulmonalatresi: sök på Lungatresi
Pulmonell cirkulation: sök på Lungcirkulation
Pulpainflammation
Pulpit: sök på Pulpainflammation
Puls
Pulsatilt flöde
Pulsfältgelelektrofores
Pulsåderförträngning
Pulsådror
Pung
Punicaceae
Punktioner
Punktmutation
Pupillreflex
Pupillsammandragande medel
Purkinjeceller
Purpura, trombocytopen
Purpura, trombocytopen idiopatisk: sök på Purpura, trombocytopen, idiopatisk
Purpura, trombocytopen, idiopatisk
Purpura, trombotisk trombocytopen
Puumalavirus
PUVA-terapi
Pyelit
Pyelonefrit
Pylorusförträngning
Pylorusstenos: sök på Pylorusförträngning
Pylorusstenos, hypertrofisk
Pyramidceller
Pyrazinamid
Pyrazoler
Pyridiner
Pyridoner
Pyridoxalfosfat
Pyridoxin
Pyrimidiner
Pyromani
Pyrrolidiner
Påminnelserutiner
Påsdialys
Påssjukevaccin